Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

  • Polski
Image Alt

Zarządzanie zasobami ludzkimi

  /  Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi to specjalność ukierunkowana na przekazanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji w warunkach globalizacji. Program specjalności obejmuje pogłębiony zakres zagadnień związanych z zarządzaniem pracownikami w oparciu o proces kadrowy w ujęciu całościowym wzbogacony treningiem rozwoju kompetencji osobistych.

Studenci poznają tajniki planowania zatrudnienia, metody pozyskiwania pracowników, uwarunkowania płacowe i motywowania, proces projektowania szkoleń, procedur ocen pracowniczych. W programie przewidziano też zajęcia z prawnych aspektów zarządzania kadrami. Ponadto studenci nabywają szereg umiejętności przydatnych w zarządzaniu kapitałem ludzkim, takich jak: rozumienie uwarunkowań zachowań ludzi w organizacji, negocjowanie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów i skuteczne komunikowanie się

Przedmioty specjalnościowe:

  • Rekrutacja i selekcja pracowników
  • Planowanie rozwoju zawodowego
  • System motywowania i wynagradzania
  • Dokumentacja pracownicza
  • Prawo pracy
  • Rozliczenia z ZUS-em
  • Komunikacja i negocjacje w stosunkach w pracy
  • Trening menedżerski