Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

  • Polski
Image Alt

Zarządzanie w ochronie zdrowia

  /  Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia to specjalność ukierunkowana na kształcenie kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla na potrzeby placówek ochrony zdrowia zarówno publicznych jak i prywatnych. Kształcenie w ramach specjalności jest skonstruowane w taki sposób, aby jak najszerzej objąć problematykę zarządzania w placówce medycznej począwszy od podstaw prawnych funkcjonowania i działania do zarządzania poszczególnymi segmentami ochrony zdrowia, takimi jak: jakość, projekt, finanse, kadra medyczna i administracja.

W trakcie nauki studenci zdobywają pogłębioną wiedzę m.in. z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów ochrony zdrowia w Polsce, zasad otrzymywania dofinansowania i rozliczania projektów, zasad certyfikowania placówek ochrony zdrowia, zasad finansowania i prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasad rozliczania i finansowania procedur medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zasad zarządzania personelem medycznym z dużym naciskiem na strategię budowy i prowadzenia profesjonalnego zespołu medycznego w wysokospecjalistycznej placówce ochrony zdrowia, regionalnej polityce zdrowotnej, systemu ubezpieczeniowego w Polsce i w krajach UE, formy opieki zdrowotnej, rachunkowości i finansów w jednostkach służby zdrowia oraz marketingu usług zdrowotnych. Głównym celem studiów magisterskich na zarządzaniu w ochronie zdrowia jest uczenie operacyjnej umiejętności, dotyczącej zarządzania procesami zachodzącymi w placówkach ochrony zdrowia w ramach łańcucha prowadzonych czynności mających na celu profesjonalne prowadzenie placówek, których głównym zadaniem jest ochrona zdrowia, a które są podległe administracji rządowej i samorządowej, a także inne placówki systemu ochrony zdrowia.

Przedmioty specjalnościowe:

  • Funkcjonowanie i organizacja ochrony zdrowia
  • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
  • Rachunkowość w ochronie zdrowia
  • Rachunek kosztów w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie finansowe w ochronie zdrowia
  • Zarządzanie personelem w placówkach zdrowia