Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

  • Polski
Image Alt

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

  /  Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Funkcjonowanie sektora przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu społeczno-gospodarczo – prawnym stawia przed kadrą zarządzającą wysokie wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. W odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego i regionalnego rynku pracy, wypracowano koncepcję specjalności, realizującą oczekiwania pracodawców w zakresie wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej posiadającej interdyscyplinarną wiedzę z dyscyplin: zarządzania, finansów i rachunkowości, ekonomii oraz prawa. Absolwent specjalności będzie przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach w dużej strukturze organizacyjnej jak również do zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, która to umiejętność jest szczególnie pożądana przez lokalny rynek pracy. Ukończenie specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem na profilu praktycznym gwarantuje nabycie umiejętności pozwalających w pełni wykorzystać zarówno potencjał wewnętrzny jak i zewnętrzny przedsiębiorstwa.

Przedmioty specjalnościowe:

  • Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie
  • Biznes plan
  • Ocena projektów inwestycyjnych
  • Psychologia kierowania i przywództwa
  • Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
  • Budowanie zespołu pracowniczego
  • Rozwijanie kreatywności pracowników