Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

pwsz.eu

  /  Aktualnosci   /  Zapraszamy na studia podyplomowe- Zarządzanie kryzysowe

Zapraszamy na studia podyplomowe- Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Studia podyplomowe trwają dwa semestry (1 rok). Ramowy program studiów w wymiarze 180 godzin (60 ECTS) uwzględnia moduły niezbędne do przygotowania słuchacza do profesjonalnego wykonywania swoich obowiązków.

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem (pierwszego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym licencjata; drugiego stopnia, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym magistra; jednolitych studiów magisterskich, poświadczonych dyplomem uczelni wyższej oraz tytułem zawodowym magistra).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie przygotowania do realizacji zadań w strukturach: administracji samorządowej oraz państwowej, policji, straży granicznej, straży miejskiej, wojska polskiego, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, służby więziennej, zespołów zarządzania kryzysowego, centrów zarządzania kryzysowego, jako specjaliści od rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Świadectwo: Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Zakres tematyczny:

Elementy polityki bezpieczeństwa państwa
Podstawy prawne zarządzania kryzysowego
Metody zarządzania kryzysowego
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie bezpieczeństwem
Wykorzystanie Wojska, sił Policji i Straży Pożarnej w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof
Zasady i procedury mobilizacji służb medycznych w sytuacjach kryzysowych
Zasady prowadzenia akcji ratunkowych
Cyberterroryzm i cyberprzestępczość jako nowy wymiar zagrożenia bezpieczeństwa
Finanse publiczne w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa
Psychologia sytuacji kryzysowych i stresu
Organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego
Organizacja pomocy humanitarnej
Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym
Media oraz ich rola w bezpieczeństwie publicznym i w sytuacjach kryzysowych
Warsztat – przygotowanie i organizacja konferencji i informacji prasowej

 

Cena:

Opłata rekrutacyjna: 50  zł

Opłata jednorazowa: 2550 zł za rok

Wysokość jednej raty w systemie 2-ratalnym: 1375 zł

Wysokość jednej raty w systemie 10-ratalnym: 300 zł