Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Zamówienia publiczne

  /  Zamówienia publiczne
Czas trwania: 2 semestry
Liczba ECTS: 30
Liczba godzin: 180 godzin

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie uczestników z regulacjami prawa zamówień publicznych zgodnymi z nową ustawą Prawo Zamówień publicznych, przekazanie wiedzy obejmującej kluczowe zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych oraz przekazanie praktycznych umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w działalności zawodowej związanej z zamówieniami publicznymi. Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i procedurze udzielania zamówień publicznych.
Program studiów przygotowany zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień publicznych.

Dla kogo?

Pracowników administracji rządowej oraz samorządowej,
Pracowników sektora finansów publicznych,
Przedsiębiorców składających oferty w procedurach o udzielenie zamówień publicznych,
Osób biorących udział w procesie udzielania i realizowania zamówień publicznych.

Program

– Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych

– System zamówień publicznych w prawie UE

– Opis przedmiotu zamówienia

– Szacowanie wartości zamówienia

– Tryby i procedury udzielania zamówień publicznych

– Przeprowadzenie postępowania o zamówienia publicznego

– Wybór oferty najkorzystniejszej

– Zamówienia sektorowe

– Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych

– Umowy w systemie zamówień publicznych

– Kontrola zamówień publicznych

– Elektronizacja zamówień publicznych

Korzyści studiowania

W trakcie trwania studiów podyplomowych uczestnik zdobędzie biegłość w stosowaniu podstawowej terminologii prawa zamówień publicznych, posiądzie wiedzę na temat zasad udzielania zamówień publicznych, trybów udzielania zamówień publicznych, przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prawidłowej oceny ofert, środków ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych, kontroli udzielania zamówień publicznych, rodzaju umów z zakresu zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych. Ponadto uzyska umiejętności w zakresie identyfikowania, określania funkcji oraz sporządzania dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Samodzielnie rozpozna błędy i nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także będzie w stanie wskazać rozwiązanie zaistniałego problemu.

Zdobywa wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne przygotują do zajmowania stanowisk w administracji rządowej i samorządowej, a prywatnym przedsiębiorcom poprzez poznanie procedury udzielania zamówienia publicznego pozwolą na przygotowanie wysoko ocenianych ofert.

Zakończenie studiów podyplomowych

Studia podyplomowe kończą się egzaminem dyplomowym. Po zakończeniu studiów Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r. poz.1791)

Cena:

Opłata rekrutacyjna: 50 zł

Opłata jednorazowa: 3200 zł za rok
Wysokość jednej rat w systemie 2-ratalnym: 1700 zł
Wysokość jednej raty w systemie 10-ratalnym: 360 zł

W przypadku ponownego zawieszenia możliwości stacjonarnego prowadzenia zajęć ze względu na stan epidemii nasi wykładowcy są przygotowani do realizacji programu w trybie online przy pomocy ogólnodostępnych programów.
Decyzja o zdalnym nauczaniu będzie poprzedzona konsultacjami z uczestnikami.