Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Uznawanie efektów uczenia się

 

 

REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WRAZ Z WNIOSKAMI O ZALICZENIE I DOKUMENTACJĄ

 

OPIS UPROSZCZONY PROCEDURY (szczegółowy i wiążący opis procesu jest w regulaminie):

1) kandydat zapoznaje się z terminami rekrutacji;
2) kandydat zapoznaje się z regulaminem rekrutacji przez potwierdzenie efektów uczenia się;
3) kandydat przygotowuje dokumenty jak w regulaminie;
4) kandydat rejestruje się poprzez E-rekrutację i wpłaca opłatę jak dla zwykłej rekrutacji  – zobacz zasady rekrutacji na studia);
5) kandydat składa dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procedury uznawania efektów uczenia się  w dziekanacie;
6) rektor wyznacza komisje ds. weryfikacji efektów uczenia się;
7) komisje rozpatrują wnioski, przeprowadzają niezbędne sprawdziany, egzaminy lub rozmowy kwalifikacyjne, a następnie wydają decyzje cząstkowe;
8) przewodniczący komisji rekrutacyjnej podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia.

 

 

 

Kierunkowi Koordynatorzy ECTS/Kierunkowi Koordynatorzy ds potwierdzania efektów uczenia się

Finanse i Rachunkowość – mgr Agnieszka Astapczyk

Informatyka w biznesie i administracji – mgr Józef Górdak

Pedagogika I° – dr Magdalena Huber

Pedagogika II° – dr Danuta Tomczyk

Wychowanie Fizyczne – dr Anna Kszak-Krzyżanowska

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – dr inż. Monika Forysiewicz

Administracja – dr Adam Sokołowski

Zarządzanie – dr Jacek Markiewicz

Bezpieczeństwo – dr Piotr Kaczmarek

Informatyka – mgr Józef Górdak

MODUŁY PRZEWIDZIANE DO UZNAWANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ:
Finanse i Rachunkowość
Wychowanie Fizyczne
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Pedagogika
Informatyka w Biznesie i Administracji