Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

pwsz.eu

  /  Aktualnosci   /  Uwaga !!! Nowy kierunek studiów inżynierskich – INFORMATYKA

Uwaga !!! Nowy kierunek studiów inżynierskich – INFORMATYKA

Nasze doświadczenie w realizacji programu studiów na kierunku informatyka w biznesie i administracji oraz duże potrzeby rynku pracy jak również zainteresowanie studentów kierunkiem inżynierskim zaowocowało uzyskaniem pozwolenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie studiów inżynierskich pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Informatyka.

Jeżeli interesujesz się nowymi technologiami, pragniesz sprawdzić swoją wiedzę z zakresu budowy i konfiguracji sieci teleinformatycznych, chciałbyś dowiedzieć się jak przetestować podatność systemu informatycznego na ataki hackerskie oraz ukształtować umiejętność analitycznego myślenia te studia są dla Ciebie.
Studia na kierunku Informatyka w PWSZ Wałcz trwają 7 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera informatyki.
Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu to specjalistyczne laboratoria komputerowe infrastruktury wirtualnej, sale do hakowania i grafiki komputerowej. Wykorzystujemy w procesie kształcenia specjalistyczne oprogramowanie i systemy informatyczne firmy Microsoft, Oracle, Cisco, Dell, Vmware.

Specjalności:

Administrator sieci – absolwent posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie systemów operacyjnych, sieci komputerowych, routingu i switchingu, skalowania sieci komputerowych, projektowania i wdrażania sieci komputerowych. Student zapozna się z technologiami sieciowymi, podstawami funkcjonowania sieci komputerowych oraz ich organizacją z uwzględnieniem bezpieczeństwa w sieciach komputerowych. Student zdobędzie umiejętności instalowania, konfigurowania, administrowania wybranym system operacyjnym i programami narzędziowymi, których poznanie jest niezbędne w pracy administratora sieci.

Cyberbezpieczeństwo – absolwent specjalności uzyska wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające podjęcie pracy związanej z administracją i bezpieczeństwem systemów komputerowych, opracowywaniem polityk bezpieczeństwa, ich wdrażania, utrzymania oraz rozwojem. Oferta specjalności skierowana jest do wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania i administrowania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Ze względu na specyfikę specjalności duży nacisk położony jest na nabycie umiejętności analitycznych w oparciu między innymi o jedną z najbardziej rozpoznawalnych w świecie pentesterów metodologii testowanie bezpieczeństwa OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) opracowanej przez Instytut ISECOM.

Informatyka śledcza – w ramach tej specjalności kształceni są informatycy specjalizujący się w kryminalistycznej analizie komputerów, nośników informacji oraz urządzeń mobilnych, jak również w analizie po incydentach wykonywanej na potrzeby pionów bezpieczeństwa przedsiębiorstw i administracji publicznej, a także organów ścigania i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa.

Podczas studiów słuchacze nabierają umiejętności pozwalających na zatrudnienie w komórkach zarządzania bezpieczeństwem (Security Operations Center – SOC) oraz zespołach reagowania na incydenty (Computer Emergency Response Team – CERT). Absolwenci mogą również świadczyć usługi eksperckie i doradcze dotyczące analityki śledczej i zagadnień bezpieczeństwa w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.