Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

  • Polski
Image Alt

Władze

Rektor
dr Dariusz Skalski
dr Dariusz Skalski, profesor ANS
Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
dr Kamila Trojanowska, profesor ANS
Prorektor ds. Rozwoju i Nauki
dr inż. Mariusz Wojtalik, profesor ANS

mariusz.wojtalik@answalcz.pl

Kanclerz
mgr  inż. Paweł Kominek
Kwestor
mgr Anna Pietrzak

Inne osoby funkcyjne:

Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych – dr Tomasz Knepka

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej – dr inż. Marek Olesiak, profesor uczelni

Pełnomocnik Rektora ds. etyki  oraz przeciwdzałania korupcji, mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu – dr Robert Maciejewski

Uczelniany koordynator programów międzynarodowych i Uczelniany koordynator programu Erasmus+ – mgr Ilona Malik

Uczelniany koordynator ds. praktyk studenckich i współpracy z pracodawcami – mgr Joanna Steinke

Przewodniczący Kierunkowych Rad Programowych oraz Koordynatorzy ECTS:

Studia I stopnia licencjackie

Pedagogika – dr Magdalena Huber

Wychowanie Fizyczne – dr Anna Kszak-Krzyżanowska

Administracja – dr Adam Sokołowski

Finanse i Rachunkowość – mgr Agnieszka Astapczyk

Zarządzanie – dr Jacek Markiewicz

Informatyka w Biznesie i Administracji – mgr inż. Józef Górdak

Bezpieczeństwo – dr Piotr Kaczmarek

Studia I stopnia inżynierskie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – dr inż. Monika Forysiewicz

Informatyka – mgr inż. Józef Górdak

Studia II stopnia magisterskie

Zarządzanie – dr Jacek Markiewicz

Pedagogika – dr Danuta Tomczyk

Inne osoby funkcyjne:

Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych – dr Tomasz Knepka

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej – dr inż. Marek Olesiak, profesor uczelni

Pełnomocnik Rektora ds. etyki  oraz przeciwdzałania korupcji, mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu – dr Robert Maciejewski

Uczelniany koordynator programów międzynarodowych i Uczelniany koordynator programu Erasmus+ – mgr Ilona Malik

Uczelniany koordynator ds. praktyk studenckich i współpracy z pracodawcami – mgr Joanna Steinke

Przewodniczący Kierunkowych Rad Programowych oraz Koordynatorzy ECTS:

Studia I stopnia licencjackie

Pedagogika – dr Magdalena Huber

Wychowanie Fizyczne – dr Anna Kszak-Krzyżanowska

Administracja – dr Adam Sokołowski

Finanse i Rachunkowość – mgr Agnieszka Astapczyk

Zarządzanie – dr Jacek Markiewicz

Informatyka w Biznesie i Administracji – mgr inż. Józef Górdak

Bezpieczeństwo – dr Piotr Kaczmarek

Studia I stopnia inżynierskie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – dr inż. Monika Forysiewicz

Informatyka – mgr inż. Józef Górdak

Studia II stopnia magisterskie

Zarządzanie – dr Jacek Markiewicz

Pedagogika – dr Danuta Tomczyk

Inne osoby funkcyjne:

Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych – dr Tomasz Knepka

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej – dr inż. Marek Olesiak, profesor uczelni

Pełnomocnik Rektora ds. etyki  oraz przeciwdzałania korupcji, mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu – dr Robert Maciejewski

Uczelniany koordynator programów międzynarodowych i Uczelniany koordynator programu Erasmus+ – mgr Ilona Malik

Uczelniany koordynator ds. praktyk studenckich i współpracy z pracodawcami – mgr Joanna Steinke

Przewodniczący Kierunkowych Rad Programowych oraz Koordynatorzy ECTS:

Studia I stopnia licencjackie

Pedagogika – dr Magdalena Huber

Wychowanie Fizyczne – dr Anna Kszak-Krzyżanowska

Administracja – dr Adam Sokołowski

Finanse i Rachunkowość – mgr Agnieszka Astapczyk

Zarządzanie – dr Jacek Markiewicz

Informatyka w Biznesie i Administracji – mgr inż. Józef Górdak

Bezpieczeństwo – dr Piotr Kaczmarek

Studia I stopnia inżynierskie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – dr inż. Monika Forysiewicz

Informatyka – mgr inż. Józef Górdak

Studia II stopnia magisterskie

Zarządzanie – dr Jacek Markiewicz

Pedagogika – dr Danuta Tomczyk