Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Wybory

Uwaga!

 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza, informuje o rozpoczęciu procedury wyborczej wyborów uzupełniających do Senatu ANS W Wałczu na kadencję 2020-2024, wśród pracowników nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

Proszę o zapoznanie się z treścią ogłoszenia oraz kalendarza czynności wyborczych uzupełniających do Senatu ANS w Wałczu.

  1. Ogłoszenie
  2. Kalendarz czynności wyborczych.
  3. Zgłoszenie Senat – nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora
Komunikat nr 3 
Komunikat nr 4
Komunikat nr 5

 

 

 

 

 

 

 

Wybory do Kolegium Elektorów i Senatu PWSZ w Wałczu na kadencję 2020-2024

Uwaga!

Uczelniana Komisja Wyborcza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu informuje, że w dniu 07.04.2020 r. Kolegium Elektorów dokonało jednogłośnie wyboru Rektora na kadencję 2020-2024 – Pana Doktora Dariusza Skalskiego.

Wyniki wyborów:

Wyniki wyborów do Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 

Wyniki wyborów do Senatu na kadencję 2020-2024

Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu na kadencję 2020-2024


Archiwum:

Uwaga!

Rada Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu wskazała Senatowi PWSZ w dniu 25.03.2020 r. kandydata na rektora dr Dariusza Skalskiego na kadencję 2020 – 2024. Senat w dniu 25.03.2020 r. w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniował kandydaturę dr Dariusza Skalskiego na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu na kadencję 2020 – 2024.
Proszę zapoznać się z treścią komunikatu:
Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Wałczu

Uwaga!

Uczelniana Komisja Wyborcza PWSZ wszczyna z dniem 27.03.2020 r. procedurę wyborczą wyboru Rektora i procedurę wyborów dla grupy nauczycieli do Senatu i Kolegium Elektorów w trybie głosowania online do dnia 1.04.2020 r. do godz. 10.00.
Proszę zapoznać się z treścią komunikatu:
Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Wałczu

Uczelniana Komisja Wyborcza PWSZ w Wałczu zawiesza w dniach 18-25.03.2020 r. procedurę wyborczą wyboru Rektora i procedurę wyborów do Senatu i Kolegium Elektorów.

Proszę zapoznać się z treścią komunikatu:

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Wałczu

Uczelniana Komisja Wyborcza w związku ze zmianą godzin funkcjonowania Uczelni w czasie wyborów, zaprasza do udziału w głosowaniu do Senatu oraz do Kolegium Elektorów do 27.03.2020 w godz. 10.00-14.00

Poza powyższym, kalendarz wyborczy pozostaje bez zmian.

Za utrudnienia przepraszamy!

Lista kandydatów do Senatu

Lista kandydatów do  Kolegium Elektorów

Komunikat Uczelnianej Komisji Wyborczej PWSZ w Wałczu

Kalendarz czynności wyborczych wyborów do Kolegium Elektorów

Kalendarz czynności wyborczych wyborów Rektora PWSZ w Wałczu

Kalendarz czynności wyborczych wyborów do Senatu PWSZ w Wałczu

ZGŁOSZENIE KANDYDATA PRZEZ RADĘ UCZELNI W WYBORACH REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

ZGŁOSZENIE KANDYDATA PRZEZ CZŁONKÓW SENATU W WYBORACH REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU NA KADENCJĘ 2020-2024

Zgłoszenie Elektorzy – nauczyciele akademiccy

Zgłoszenie Elektorzy – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Zgłoszenie Elektorzy – studenci

Zgłoszenie Senat – nauczyciele akademiccy nieposiadający co najmniej stopień naukowy doktora

Zgłoszenie Senat – nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora

Zgłoszenie Senat – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

Zgłoszenie Senat – studenci