Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

O Uczelni

GODŁO UCZELNI

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu jest publiczną uczelnią wyższą

Misją Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu jest kształcenie i doskonalenie studentów, słuchaczy i uczestników innych form kształcenia, w celu uzyskania wysoko kwalifikowanych kadr profesjonalistów o uznanych w środowisku pracodawców kwalifikacjach, w różnych obszarach, w ścisłym związku z zawodowymi i społecznymi potrzebami rynku pracy. Realizacja misji odbywa się w ramach procesu organizowania kształcenia, stwarzaniu dogodnych warunków dla studiowania młodzieży, w tym niezamożnej i pochodzącej z małych miejscowości regionu, a także osobom pracującym zawodowo, poprzez kształcenie przemienne, elastyczną organizację studiów, uznawanie efektów uczenia się lub kształcenia poza uczelnią, indywidualizację studiów, pomoc materialną i społeczną, budowanie przyjaznej atmosfery studiowania, rozwijanie kontaktów zawodowych krajowych i zagranicznych oraz umacnianie wysokiej pozycji uczelni i miasta Wałcza, jako ważnego miasta akademickiego w regionie. Ważny jest w tym kontekście również transfer wiedzy wytworzonej w badaniach własnych, w toku kształcenia i współpracy do miejscowych jednostek gospodarczych, administracyjnych i poprzez budowanie przestrzeni interesów w przekazywaniu i zastosowaniu wiedzy oraz generowanie impulsów do stymulowania rozwoju przedsiębiorczości, kultury i sportu.

Kadra pracująca w ANS w Wałczu to specjaliści z odpowiedniej dziedziny, z praktyką zawodową. Na zajęciach stosowane są nowoczesne pomoce naukowe. Edukacja odbywa się w niewielkich grupach, adekwatnych do formy i treści przeprowadzanych zajęć. Dużą rolę w procesie edukacji spełniają kontakty studentów z praktyką – zarówno w zakresie obowiązkowych, 3 miesięcznych praktyk zawodowych, jak i podczas wyjazdów zagranicznych i staży w firmach na terenie Polski.

Przestrzeń edukacyjną Uczelni stanowią budynki przy ul. Wojska Polskiego 99, gdzie lokalizację znalazł uczelniany kampus.

Oferujemy studia w systemie stacjonarnym (bezpłatne bez względu na wiek kandydata) i niestacjonarnym. Studia te, to 3-letnie studia zawodowe kończące się nadaniem tytułu licencjata i 3,5-letnie studia inżynierskie, a także 2-letnie studia magisterskie oraz 5-letnie jednolite studia magisterskie. Nasza Uczelnia oferuje również studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Studia na naszej Uczelni pozwalają nabyć wiedzę i zdobyć umiejętności praktyczne, niezbędne, przede wszystkim, do wykonywania zawodu, co zapewnia naszym absolwentom większą konkurencyjność na rynku pracy.

Interesariusze i Partnerzy Biznesowi Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu:

  • doradzają,
  • kształtują koncepcję kształcenia,
  • umożliwiają praktyki i warsztaty,
  • prowadzą z Uczelnią wspólne projekty,
  • są doświadczeni,
  • są miłymi ludźmi.