Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych

O instytucie

Misją Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych jest kształcenie wysoko wyspecjalizowanych inżynierów, z uwzględnieniem najnowszej wiedzy i dokonań technicznych w dziedzinie inżynierii produkcji, w ramach czterech nowoczesnych specjalnościach. Pracownie i laboratoria Instytutu są wyposażone w innowacyjny sprzęt dydaktyczny i oprogramowanie komputerowe. Proces kształcenia jest realizowany przez utytułowaną i doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną. Studenci mają szerokie możliwości rozwoju poprzez udział w kołach naukowych, kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych, praktykach zawodowych.

Oferowane kierunki:

  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
  • Informatyka
  • Informatyka w Biznesie i Administracji
  • Inżynieria Przemysłu 4.0