Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Uczelnia w Wałczu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

  /  Uczelnia w Wałczu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu realizuje  projekt pn: „Uczelnia w Wałczu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków Europejskiego Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Okres realizacji projektu: od 1.01.2021 r. do 30.09.2023 r.

Koszt projektu ogółem: 3 966 727,26 zł
Dofinansowanie UE: 3 846 227,26 zł

Celem projektu jest osiągnięcie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu wyjściowego poprzez realizację ścieżki MIDI.

Projekt obejmuje wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej.

W ramach projektu, PWSZ w Wałczu otrzyma wsparcie na likwidację barier w dostępie do studiów oraz będzie mogła wprowadzić do swoich programów nauczania działania zapewniające ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami (na przykład: egzaminy czy wykłady on-line; możliwość załatwienia spraw studenckich przez Internet). Co istotne, projekt obejmuje również, oprócz działań związanych z niwelowaniem barier architektonicznym, inne działania zwiększające dostępność edukacji dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadania realizowane w ramach projektu:

Zadanie 1. Struktura Organizacyjna

 • Utworzenie Biura Osób Niepełnosprawnych
 • Opracowanie wieloletniej Strategii Dostępności
 • Wsparcie psychologiczne
 • Działania komunikacyjno-informacyjne

Zadanie 2. Architektura

 • Modernizacja windy
 • Modernizacja podjazdów do budynku
 • Zakup i montaż systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną

Zadanie 3. Technologie Wspierające

 • Platforma edukacyjna
 • E-Dziekanat
 • Modernizacja strony internetowej

Zadanie 4. Procedury

 • Weryfikacja i opracowanie modyfikacji struktury Uczelni pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych

Zadanie 5. Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności

 • Szkolenie „Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir Vivre wobec osób z niepełnosprawnością”
 • Szkolenie „Obsługa studenta z niepełnosprawnością . Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością”
 • Szkolenie „Edukacja włączająca”

 

 

Zawiadomienie o rekrutacji

 

Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa w Wałczu prowadzi rekrutację do projektu „Uczelnia w Wałczu dostępna dla osób z niepełnosprawnościami” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju  Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

 

Rekrutacja prowadzona jest w Biurze Projektu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 99 w pokoju nr 114.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z §3 Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Regulamin oraz dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na stronie internetowej uczelni: https://pwsz.eu/uczelnia-w-walczu-dostepna-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami/, w Biurze Projektu.

W przypadku potrzeby indywidualnego spotkania w sprawie rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu: 067 259 09 76.

 

Do pobrania:

Zawiadomienie o rekrutacji do projektu

Regulamin

Deklaracja uczestnictwa

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu