Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

  • Polski
Image Alt

Terapia ruchem

  /  Terapia ruchem

Absolwent kierunku Terapia zajęciowa wybierający grupę przedmiotów w zakresie terapii ruchem jest przygotowany do profesjonalnego świadczenia usług terapeutycznych poprzez oddziaływania na rozwój psychoruchowy podopiecznych. Nabyta wiedza z zakresu rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym umożliwia efektywne stymulowanie rozwoju, pobudzenie różnych sfer aktywności takich jak: ruchowa, twórcza i niewerbalna, korekcji istniejących zaburzeń rozwoju w sferach motorycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej oraz somatognozji dzięki wpływom prawidłowo odbieranych i opracowywanych informacji z systemu dotykowego, proprioceptywnego i przedsionkowego. Absolwent jest przygotowany do rozładowania napięć i obniżenia spastyczności oraz do integracji czynności zmysłowo-ruchowo-czuciowych podopiecznego, a także rozwijania umiejętności z zakresu komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, poprawy organizacji i integralności ruchu, wyzwolenia pozytywnych emocji, obniżenie napięcia oraz odprężenia.