Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

Studenci niepełnosprawni

Zachęcamy studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów (5 lat od ukończenia studiów) Państwowej wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, do udziału w projekcie realizowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „GraduatON”.

Projekt realizowany jest przez Międzynarodową Fundację „Reaxum”, która specjalizuje się w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym w pracy zdalnej.

Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie internetowej Międzynarodowej Fundacji „Reaxum” pod linkiem  https://reaxum.eu/graduaton/

Pomoc finansowa dla studentów niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny Samorząd”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu “Aktywny Samorząd” w 2019 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, pod nr tel.: 67 345 05 36
Uwaga Studenci!
Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów edukacji z PFRON w Module II.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Termin przyjmowania wniosków:
– od 06 marca do 30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
– od 16 września do 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)
W celu uzyskania informacji proszę o kontakt:
67 259 09 68
506 820 408
Dotacja przedmiotowa
Informujemy, iż w związku z otrzymaniem dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia istnieje możliwość otrzymania środków w zakresie niniejszej dotacji.
W związku z powyższym prosimy studentów posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności o składanie do dnia 30 października 2018 r. wniosków o przyznanie środków w ramach przedmiotowej dotacji.
Wnioski należy składać u Pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych:
Zbigniew Suchoripa
ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz
pok. 311
tel. 67 259 09 68
e-mail: zbigniew.suchoripa@pwsz.eu
Dnia  10 grudnia 2013 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu został powołany Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych.
Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych zajmuję się analizą, opiniowaniem i inicjowaniem wdrażania rozwiązań ułatwiających studiowanie osobom niepełnosprawnym oraz wszelkimi sprawami dotyczącymi warunków studiowania przez osoby niepełnosprawne.
Funkcję pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych pełni Pan Zbigniew Suchoripa.
Wszystkich zainteresowanych studentów serdecznie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00.
Kontakt:
Zbigniew Suchoripa
ul. Wojska Polskiego 99
78-600 Wałcz
tel. 67 259 09 68
e-mail: zbigniew.suchoripa@pwsz.eu