Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Legia Akademicka

 

Rzopoczęła się rekrutacja do Legii Akademickiej.
Zapraszamy do składania wniosków w wersji elektronicznej (skan) lub do dziekanatu ANS – Wałcz, ul. Wojska Polskiego 99 w godz. 8.00-15.00; wtorek i środa do 17.00.
Termin składnia wniosków: 31.01.2023
>Wniosek legia akademicka 2023<

 

Dodatkowe informacje dotyczące projektu:

Osoba kontaktowa ze strony uczelni

Tomasz Sobecki: 505 022 225

Informacje na temat projektu:

Nr umowy: MEiN/2023/DPI/1940/LAVI

Tytuł zadania: „Legia Akademicka VI” Wartość zadania: 5 299,88 zł

Wartość dofinansowania: 5 299,88 zł

Wkład Budżetu Państwa: 5 299,88 zł

Okres realizacji: 09.05.2023 r. – 30.05.2023 r.

 

Legia Akademicka VI

 

 

Przystąp do Legii Akademickiej!

Legia Akademicka to program rządowy tylko dla studentów uczelni państwowych, dzięki któremu można zdobyć przygotowanie wojskowe aby przystąpić do egzaminów oficerskich w Wojsku Polskim.

Legia Akademicka jest to profesjonalne, wojskowe przeszkolenie studentów państwowych szkół wyższych w wymiarze jednego lub dwóch semestrów, według typowego programu dla kandydatów na szeregowych a następnie dla osób funkcyjnych szczebla drużyny lub podoficerów rezerwy. W części teoretycznej program realizowany jest na terenie uczelni.

Część praktyczna odbywa się w warunkach terenowych obozów szkoleniowych. Głównym celem programu jest przygotowanie studentów szkół wyższych w zakresie teoretycznym i praktycznym do wykonywania zadań w zakresie działań piechoty w korpusie podoficerskim. Umożliwi nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania, organizowania i prowadzenia szkolenia, a także dowodzenia drużyną podczas realizacji działań taktycznych.

Absolwenci mają możliwość przystępowania do egzaminów oficerskich.

Zapraszamy do służby w Legii Akademickiej w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu.

Możesz być studentem innej uczelni.

Treść komunikatu:

Dane liczbowe łącznie w czterech edycjach:

  • blisko 16 tys. studentów przystąpiło do szkolenia teoretycznego na uczelniach
  • ponad 9,5 tys. studentów rozpoczęło szkolenie praktyczne w jednostkach wojskowych
  • blisko 9 tys. studentów ukończyło szkolenie praktyczne w module podstawowym i złożyło przysięgę wojskową stając się szeregowymi rezerwy
  • prawie 7,5 tys. studentów zostało mianowanych na stopień kaprala po module podoficerskim
  • 147 osób ukończyło szkolenie specjalistyczne po module podoficerskim
  • 46 studentów zdało egzamin oficerski w pilotażowej edycji modułu oficerskiego
  • 24 podoficerów rezerwy uczestniczących w pilotażowym module oficerskim ukończyło dodatkowe szkolenie specjalistyczne
  • liczba uczelni, które przystąpiły do części teoretycznej programu to od 61 (w pierwszej edycji) do 77 (w III edycji)”

 

Poprzednia edycja:

Nr umowy: MEiN/2022/DPI/230/LAV

Tytuł zadania: „Legia Akademicka V” Wartość zadania: 15 899,87 zł

Wartość dofinansowania: 15 899,87 zł

Wkład Budżetu Państwa: 15 899,87 zł

Okres realizacji: 12.03.2022 r. – 30.05.2022 r.

CEL GŁÓWNY: realizacja programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów Legia Akademicka w roku akademickim 2021/2022, mająca na celu wyposażenie studenta (słuchacza) w minimalny zakres wiedzy, niezbędny do przetrwania na współczesnym polu walki

DECYZJA Nr 122/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 września 2021 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”

Wniosek ochotnika – część teoretyczna.

Wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych.

Plan szkolenia

Więcej o Programie:

https://www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka/

https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/legia-akademicka/

Kontakt: Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz e-mail: dziekanat@asnwalcz.pl tel.: 67 2590977-78

Szkolenia specjalistyczne w programie „Legia Akademicka”

Szanowni Państwo Na podstawie pisma Zastępcy Dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” informuję, że stworzono możliwość wyboru przy podjęciu decyzji o zawodowej służbie wojskowej poprzez przygotowanie nowych szkoleń specjalistycznych. Szkolenia specjalistyczne skierowane są do studentów posiadających status podoficera rezerwy, którzy chcą odbyć dodatkowe ochotnicze szkolenie wojskowe, podczas którego pozyskają nową specjalność wojskową. Realizacja szkoleń odbywać się będzie w jednym terminie tj. od 4 do 24 września 2022 r. i realizowane będą w: (nie wchodzi w grę II turnus modułu podoficerskiego poprzez nałożenie się terminów). Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu w specjalnościach wojskowych: – dowódcza – zmechanizowana; – rozpoznanie ogólne. Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu – w specjalności wojskowej: – saperska – ogólna. Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu – w specjalnościach wojskowych: – ogólnologistyczna; – eksploatacja i gospodarka w służbie czołgowo-samochodowej. 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia Wojska Polskiego w Sieradzu – w specjalności wojskowej: – eksploatacja systemów łączności – ogólna. Informacja dotyczy uczelni realizujących program w ramach V edycji LA oraz podoficerów rezerwy- studentów, którzy ukończyli program w latach poprzednich. Szczegółowych informacji udziela P. Barbara PAPIEWSKA – WKU w Szczecinku tel. 261 474 719. Poniżej wzory wniosków do odbycia ćwiczeń wojskowych realizowanych jako szkolenie specjalistyczne programu ochotniczego szkolenia studentów „Legia Akademicka”:

Wniosek kierowany do Wojskowego Komendanta Uzupełnień obowiązuje do 25.04.2022 r. Od 25.04.2022 r. wniosek należy kierować do Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji.