Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Koło naukowe DIZAJNER ZiIP

logo Koła naukowego DIZAJNER ZiIP

Uczelniane Koło Naukowe DIZAJNER jest kontynuacją koła naukowego, które stworzyli absolwenci PWSZ z kierunku ZiIP w Wałczu.

Celem głównym koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, wdrażanie nowych pomysłów, kształcenia z zakresu programu Solid Works, gdzie wspólnie z opiekunem koła dr inż Jarosławem Praźmą tworzymy elementy oraz poddajemy je analizie. Ważnym aspektem jest również doskonalenie umiejętności organizacyjnych i pracy zespołowej. Ponadto mamy możliwość wyprodukowania zamodelowanych elementów poprzez frezarkę numeryczną Victor.

Chętni uczestnicy koła naukowego startują w konkursach o tematyce projektowania modeli 3D.

Przewodniczący Uczelnianego Koła Naukowego Dizajner: Aleksandra Kłaptocz

Vice przewodniczący:  Maciej Kaczmarczyk

Skarbnik: Marcin Kowalski

Na naszej uczelni mamy również spotkania członków Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich „ProCAx” (www.procax.org.pl/), które ściśle współpracuje z kołem naukowym.

Głównym celem stowarzyszenia „ProCax” jest koordynowanie działań na rzecz upowszechniania komputerowych systemów inżynierskich na trzech poziomach:

  • w uczelni wyższej,
  • w szkole średniej
  • oraz w tzw. kształceniu ustawicznym.

Różne formy kształcenia ustawicznego winny być intensywnie kierowane do licznej grupy inżynierów i techników, którzy nie mieli wcześniej możliwości zetknięcia się z komputerowym wspomaganiem prac inżynierskich oraz do tych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje z tego zakresu. Za trzy-cztery lata polski technik i inżynier staną na rynku pracy Unii Europejskiej. Jeśli mają być konkurencyjni to dziś musi im pomóc silna organizacja ludzi, rozumiejących i doceniających znaczenie komputerowych systemów inżynierskich w działalności gospodarczej przedsiębiorstw.