Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Koło naukowe BRAINSTORM

koło naukowe BRAINSTORM
Studenckie Koło Naukowe Neuroekonomii i Neurozarządzania „BRAINSTORM” zostało zarejestrowane w dniu 02.03.2017 roku jako Studenckie Koło Naukowe działające przy Instytucie Administracji i Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

Opiekunem koła jest dr Anna Korzeniewska, opiekunem wspierającym mgr Kinga Wierzchowska.

W skład Zarządu Koła Naukowego „BRAINSTORM” wchodzą:

  1. Przewodnicząca Zarządu: Regina Mowczan
  2. Zastępca Przewodniczącej Zarządu: Krzysztof Prawucki
  3. Skarbnik: Sandra Kliszewska
zdjęcie składu koła naukowego

Siedzibą Koła jest Instytut Administracji i Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz.

Głównymi celami Koła są:

  1. Popularyzacja neuroekonomii, neuromarketingu i neurozarządzania.
  2. Wdrażanie członków Koła do pracy naukowej.
  3. Integracja środowiska uczelnianego.
  4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Koło realizuje swoje cele poprzez rozwijanie zainteresowań i poszerzanie zakresu wiedzy członków Koła z zakresu neuroekonomii, neuromarketingu i neurozarządzania. Może organizować i uczestniczyć w seminariach, konferencjach, debatach, projektach badawczych, projekcjach/prezentacjach, warsztatach itp.

„BRAINSTORM” kreuje i wspiera przedsięwzięcia związane z głównym celem swojej działalności, a także w zakresie wybranych działań prospołecznych, inicjatyw obywatelskich, projektów edukacyjnych itp. Koło prowadzi działalność popularyzującą dorobek naukowy między innymi poprzez udostępnianie i publikowanie swoich prac i badań, współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Zapisy do Koła prowadzi Dział Spraw Studenckich PWSZ w Wałczu, Prezes Koła oraz Opiekun Koła.

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Koła podejmuje Zarząd Koła.

Zapraszamy studentów oraz polskie i zagraniczne ośrodki naukowe do współpracy.

Kontakt: