Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Stay Cyber Safe

  /  Stay Cyber Safe

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu wraz z partnerami Witeno GmbH (Niemcy), Blue Science Park (Szwecja) i Izbą Handlowo-Przemysłowo-Rzemieślniczą w Kłajpedze (Litwa) realizuje projekt seed money „Wzrost konkurencyjności MŚ z obszaru południowego Bałtyku poprzez zwiększenie kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa i zaufania” akronim projektu #StayCyberSafe.

W ramach projektu #StayCyberSafe zostanie przygotowany konspekt docelowego projektu w programie Interreg South Baltic Cross-Border Cooperation Programme 2021-2027 pod roboczym akronimem #WeAreCyberSafe.

W docelowym projekcie #WeareCyberSafe zostanie opracowany i wdrożony proces certyfikacji podmiotów grupy docelowej (MŚP, NGO i JST) w zakresie spełnienia rozstrzygających (decisive) wymagań cyberbezpieczeństwa podmiotu.

Planowana jest certyfikacja nie mniej niż 100 podmiotów grupy docelowej z krajów południowego Bałtyku: Polska, Litwa, Szwecja, Dania. Pozytywny proces certyfikacji będzie się kończył przyznaniem certyfikatu #WeAreCyberSafe.

W ramach projektu #WeAreCyberSafe planowane są następujące działania:

 • diagnoza grupy docelowej obszaru południowego Bałtyku pod kątem potrzeb związanych z cyberbezpieczeństwem,
 • zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia automatycznego testowania podatności aplikacji webowych,
 • zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia podnoszenia świadomości cyberbezpieczeństwa pracowników,
 • przygotowanie procesu organizacji certyfikacji w zakresie spełniania rozstrzygających wymagań cyberbezpieczeństwa,
 • pilotaż certyfikacji grupy docelowej i przyznanie znaku #WeAreCyberSafe,
 • opracowanie i marketing transgranicznych akcji promocyjnych i wydarzeń,
 • budowa godnej zaufania i rozpoznawalnej marki #WeAreCyberSafe.

The University of Applied Sciences in Walcz (Poland) together with partners Witeno GmbH (Germany), Blue Science Park (Sweden) and Klaipeda Chamber of Commerce Industry and Crafts (Lithuania) are implementing the seed money project „Increase the competitiveness of SME’s from the South Baltic area by increasing the cyber security and trustiness competences „acronym project #StayCyberSafe.

The #StayCyberSafe project is funded by the Interreg V-A Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic) Program 2014-2020 and aims to develops the idea linked with the Program Measures of the Interreg South Baltic Program 2021 – 2027.

Project total budget: € 40 000 | ERDF reimbursement: € 33 500

Project start date: 1st of April 2022 | Project end date: 30 of July 2022

The overall aim of the future idea is increase of cyber security in the South Baltic area and build up a trustful digital cooperation environment. The main project will develop a concept of certification in the field of cybersecurity quality and create a trustworthy and recognizable brand #StayCyberSafe on the international market.

The scope of future main project includes:

 • a (self-) diagnosis of SME’s, NGO and public authorities in terms of needs related to the broadly understood cyber security,
 • development the online skills and tool to take charge of application security and online, security awareness training strengthening human firewall – to make business safer place for everyone, SME’s and customers,
 • preparation of a joint hybrid certification tool in the field of quality of cyber security – creating a trustworthy and recognizable brand reliable on the international market,
 • pilot SME’s, NGO and public authorities certifications, joint elaboration and marketing of cross-border promotion action and events.

We believe that the implementation of the main project that the cyber security competences of SME’s and also of interested other stakeholders (e.g. NGO’s and public authorities) will be increased. In this way also the trustworthiness for international cooperation of actors in the South Baltic will raise.