Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Historia Powstania Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego

  /    /  Historia Powstania Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego

4 listopada 2014 r. podpisano umowę na realizację projektu pn. „Regionalne Centrum Badawczo-Rozwojowe”. Umowę podpisały: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska i Rektor PWSZ w Wałczu dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek. 85 procent kosztów inwestycji pokryły fundusze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, a 15 procent pokryły środki z rezerwy celowej Ministra Finansów. Rzeczowe zakończenie projektu nastąpiło 16 sierpnia 2015 roku.

Projekt zakładał przede wszystkim przebudowę istniejącego budynku i zaadaptowanie go na potrzeby Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. To w nim powstało 5 laboratoriów: Laboratorium Szybkiego Prototypowania, Laboratorium Zaawansowanych Technologii Pomiarowych, Laboratorium Technik Hydrostrumieniowych, Laboratorium Technik Laserowych, Laboratorium Technologii Wytwarzania.

Nowe centrum jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców m.in zrzeszonych w Klastrze Metalika w zakresie B+R. Wyniki badań prowadzonych w Centrum  mogą się przyczynić do rozwoju gospodarczego tej części woj. zachodniopomorskiego. Inwestycja wałeckiej PWSZ pozwoli też wzmocnić potencjał naukowy Uczelni oraz zwiększy jej znaczenie w aspekcie prowadzonych aktywności B+R na Pomorzu Zachodnim. Działalność prowadzona w ramach Centrum polegać będzie na tworzeniu niezależnych badań oraz opracowywaniu na tej podstawie dokumentów naukowych i patentów.

Projekt, którego całkowity koszt oszacowano na prawie 6,7 miliona złotych zrealizowano w ramach Osi Priorytetowej 1 ?Gospodarka-Innowacje-Technologie”, Działanie 1.2 „Innowacje i transfer technologii”, Poddziałanie 1.2.2 „Infrastruktura B+R”. Wsparcie w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 wyniosło ponad 5,6 miliona złotych.

Na poniższych zdjęciach przedstawiamy Państwu kolejne etapy realizacji projektu, począwszy od wykonywanych robót budowlanych po montaż zakupionych urządzeń.

wizualizacja budynku