Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

Organizacja i Funkcjonowanie Transportu i Spedycji*

Charakterystyka:

Działalności transportowej towarzyszą liczne regulacje, których znajomość jest niezbędna aby móc skutecznie funkcjonować na rynku. Niezbędnym warunkiem wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii europejskiej jest posiadanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM TRANSPORCIE RZECZY/OSÓB o czym stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Wychodzą na przeciw potrzebą rynkowym pracodawców oraz społeczności lokalnej PWSZ w Wałczu planuje od następnego roku akademickiego 2019/2020 kształcenie studentów pierwszego stopnia na studiach licencjackich stacjonarnych oraz niestacjonarnych przyszłych transportowców. Planowane jest również kształcenia na studiach podyplomowych. Nazwa kierunku – Organizacja i Funkcjonowanie transportu i spedycji

Specjalności :

  • Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym i spedycyjnym
  • Transport i spedycja specjalna

Kariera – Twój Zawód

Celem studiów jest przygotowanie studentów do podjęcia działalności zawodowej w transporcie i spedycji na pierwszych stanowiskach zawodowych. Uwzględniając dominację transportu drogowego w obecnej działalności rynku TSL program studiów w części dotyczącej tej gałęzi transportu zawiera zagadnienia, których opanowanie jest niezbędne do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy i osób. Jest to certyfikat niezbędny do rozpoczęcia i prowadzenia przedsiębiorstwa transportowego i spedycyjnego. Program studiów zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w Załączniku nr 1 do przywołanego wyżej rozporządzenia, dzięki czemu słuchacz po ukończeniu studiów pierwszego stopnia nabywa uprawnienia do 50% ( test pisemny wiedzy ) zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w ITS. Natomiast słuchacze studiów podyplomowych po ukończeniu studiów nabywają uprawnienia do całkowitego zwolnienia z obowiązku odbycia egzaminu pisemnego w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w ITS. – spedytor krajowy – spedytor międzynarodowy – dyspozytor – specjalista ds. zarządzania flota transportową – logistyk.

*kierunek zostanie uruchomiony po pozytywnej decyzji MNISW