Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

Biuro projektów studenckich

Biuro akademickich projektów studenckich

Nie ma limitu sfery zainteresowania projektu. Tematyka projektów powinna być nakierowana w pierwszej kolejności na środowisko uczelniane, budowanie wizerunku, wzbogacanie przestrzeni materialnej, organizacyjnej i duchowej, oraz pogłębianie dobrych relacji środowiska uczelni ze środowiskiem społecznym miast, rejonu, grup wsparcia, itp. W trakcie projektu, zadania muszą być rozdzielone tak aby każdy z uczestników miał możliwość spełniania roli kierowniczej na co najmniej jednym etapie. Każdy uczestnik prezentuje część projektu za którą jest odpowiedzialny. Projekt realizowany jest w wymiarze 1 ECTS na osobę projektu.

Biuro udziela konsultacji po umówieniu przez e-mail

Dokumenty do zaliczenia:

Dokumenty do zapoznania się:

Oferta projektów społecznych 2018/2019 dla studentów I roku

Projekty wykonane:

11-2017-18-BDA: KODOWANIE BIBLIOTEKI 

PROJEKT OBEJMUJE nadanie kodów zasobom bibliotecznym

Planowana liczba osób: 5 OSÓB

Czas wykonania : do 10 czerwca 2018 r.

Kontakt: Anna Bulzacka-Dudek

Termin zgłoszeń: do 29 marca 2018

009-2017-18-MAI: PROMOCJA UCZELNI

PROJEKT OBEJMUJE różne działania związane z upowszechnianiem wiedzy o naszej Uczelni, począwszy od akcji ulotkowych po wizyty w szkołach średnich lub organizacji punktów promocyjnych na różnych imprezach.

Planowana liczba osób: 5 OSÓB

Czas wykonania : do 1 czerwca 2018 r.

Kontakt: Ilona Malik

Termin zgłoszeń: do 29 marca 2018

001-2017-18-DYG: POCZET HONOROWY UCZELNI (uzupełnienie składu)

PROJEKT OBEJMUJE ORGANIZACJĘ ZESPOŁU REPREZENTUJĄCEGO, PRAKTYCZNE REPREZENTOWANIE UCZELNI I WSPÓŁORGANIZOWANIE UROCZYSTOŚCI.

Bonus: PROJEKT PODLEGA WPISOWI DO SUPLEMENTU DYPLOMU.

Skompletowanie zespołu o 8 studentów/studentki

Czas wykonania : do października 2018 r.

Koordynator projektu: Dorota Dygoń

Termin składania zgłoszeń: nie później niż do 30 października 2017 r.

003-2017-18-TRK: KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO DLA DZIECI Z RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Projekt obejmuje wsparcie rodzin objętych pomocą społeczną w zakresie udzielenia korepetycji dzieciom z tych rodzin z języka angielskiego. Projekt dla wszystkich jednak szczególnie przydatny studentom pedagogiki. Projekt podlega wpisowi na suplement dyplomu.

Planowana liczba osób: 3-5 osób

Czas wykonania : do 15 czerwca 2018 r.

Koordynator projektu:  dr Kamila Trojanowska

Termin składania zgłoszeń: do 1 maja 2018r.

000-2017-18-SIM: POMYSŁ WŁASNY – INWENCJA STUDENTA 🙂

PROJEKT OBEJMUJE DZIAŁANIE WYMYŚLONE I ZREALIZOWANE PRZEZ STUDENTÓW NA PODSTAWIE ICH WŁASNEGO POMYSŁU I ZAAKCEPTOWANEGO PRZEZ KOORDYNATORA

Planowana liczba osób: 3-5 w grupie

Koordynator projektu: Marek Sitek

Czas wykonania: zaproponuj

Termin składania zgłoszeń: aby nie było za późno

004-2017-18-SID: ANKIETA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Projekt obejmuje przeprowadzenie ankiety diagnozującej efektywność organizacji.

Planowana liczba osób: 3 osoby

Czas wykonania : MARZEC 2018 r.

Koordynator projektu:  Danuta Siek

Zespół: Magdalena Bujanowska, Kinga Maciejewska, Patrycja Kowalska

017-2017-18-MAI: FILM PROMOCYJNY

Projekt obejmuje opracowanie i wykonanie krótkiego filmu promocyjnego o uczelni.

Planowana liczba osób: 3 osoby

Czas wykonania : marzec 2018 r.

Koordynator projektu:  Ilona Malik

Zespół: Hubert Krasoń, Jakub Żubrecki, Mateusz Barwiński

002-2017-18-ORT: AUDYT DOKUMENTACJI DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU IwBiA

Projekt obejmuje kontrolę dokumentacji dydaktycznej kierunku pod względem poprawności i kompletności. Przegląd infrastruktury

Planowana liczba osób: 2×5 osoby

Czas wykonania : kwiecień 2018 r.

Koordynator projektu: dr Tomasz Ordysiński, Józef Górdak

zespół 1: Wojciech Ostapowicz, Jurkiewicz Paweł, Skobel Andrzej, Choluj Roman

zespół 2: Tomasz Krawczyk, Kacper Rybicki

005-2017-18-SID: WYTWORZENIE I AUDYT DOKUMENTACJI DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU ZARZĄDZANIE

Projekt obejmuje kontrolę dokumentacji dydaktycznej kierunku pod względem poprawności i kompletności.

Planowana liczba osób: 4 osoby

Czas wykonania: maj 2018 r.

Koordynator projektu:  Danuta Siek

Zespół: Wioleta Zawora, Marta Bąk, Agnieszka Grzchowiak, Mliczek Agnieszka, Misiukajtis Sylwia

008-2016-17-GOJ: REWITALIZACJA LABORATORIUM KOMPUTEROWEGO W PWSZ W WAŁCZU

Projekt ma na celu zrewitalizowanie oprogramowania sal laboratoryjnych w bud. nr 7 kampusu przy ul. Wojska Polskiego.

Zespół: Marek Gabrysiak, Artur Głuszek, Paweł Kaczmarek (IWBIA)

Czas wykonania : od listopada 2016 do czerwca 2017 r.

Koordynator projektu: mgr inż. Józef Górdak

009-2016-17-TTJ: Porządkowanie zbiorów po biblioteke ZKN

Projekt obejmuje przegląd zbiorów przejętych po ZKN w Wałczu

Zespół: Tomasz Kurkowski, Oskar Bulczak, Grzegorz Kucharski

Czas wykonania : do 30 czerwca 2017 r.

Koordynator projektu: Joanna Tutaj

004-2016-17-DRA: WERYFIKACJA DOKUMENTACJI KIERUNKU WF

Projekt obejmuje audyt dokumentacji kształceniowej dla kierunku Wychowanie Fizyczne.

Zespół: Marcelina Kitosz, Anna Citkiewicz i Wiktoria Meslin

Czas wykonania : od listopada 2016 do grudnia 2017 r.

Koordynator projektu:  Dr Alicja Drohomirecka

005-2016-17-WOM: AUDYT LABORATORIÓW IT

Projekt obejmuje spis wyposażenia pomieszczeń laboratoryjnych Instytutu Technicznego w raz z dokumentacją fotograficzną.

Bonus: PROJEKT PODLEGA WPISOWI DO SUPLEMENTU DYPLOMU.  Planowana liczba osób: 5 OSOBY – preferowani studenci ZiIP lub Administracji

Czas wykonania : od listopada 2016 do maja 2017 r.

Koordynator projektu: dr inż. Mariusz Wojtalik

003-2016-17-SIM: SPIS LITERATURY BIBLIOTECZNEJ

Projekt obejmuje skatalogowanie zbiorów literatury przejętej z Kolegium Języków Obcych.

Zespół: Agnieszka Wojtaszewska, Marta Brzezińska, Jolanta Rutka

Czas wykonania : od listopada 2016 do maja 2017 r.

Koordynator projektu:  Marek Siek

000-2015-16-SIM PROMOCJA 3 MAJA

PROJEKT OBEJMUJE OBSŁUGĘ PROMOCYJNEGO PUNKTU PWSZ NA pikniku z okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Planowana liczba osób w grupie: 3

Planowana liczba grup: 7 (mile widziane zespoły kierunkowe)

koordynator projektu: dział promocji

Czas wykonania: 3 maja 2016

000-2915-16-SIM OTWARTE JUWENALIA PWSZ

PROJEKT OBEJMUJE ORGANIZACJĘ PROMOCJI POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW W RAMACH DNI OTWARTYCH PWSZ ORGANIZOWANYCH W DNIU JUWENALIÓW DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH.

Planowana liczba osób w grupie: 3

Planowana liczba grup: 7 (mile widziane zespoły kierunkowe)

koordynator projektu: dział promocji

Czas wykonania: 3 maja 2016

000-2015-16-SIM PROMOCYJNE WYPRAWY 

PROJEKT OBEJMUJE WYJAZDY PROMOCYJNE DO SZKÓŁ ŚREDNICH W WAŁCZU I OKOLICACH, TAKŻE W TOWARZYSTWIE PRACOWNIKA PROMOCJI NA PREZENTACJE PROMOCYJNE MAJĄCE NA CELU ZACHĘCIĆ ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ŚREDNICH DO PODJĘCIA STUDIÓW W PWSZ W WAŁCZU. Bonus: gotowa prezentacja i materiały promocyjne, krótka realizacja..

Planowana liczba osób w grupie: 3

Planowana liczba grup: 7 (mile widziane zespoły kierunkowe)

koordynator projektu: dział promocji

Czas wykonania: marzec 2016

003-2015-16-SIM: GIEŁDA KIERUNKÓW -STRATEGICZNA GRA PROMOCYJNA

PROJEKT OBEJMUJE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGICZNEJ GRY PROMOCYJNEJ DLA MŁODZIEŻY, ODWIEDZAJĄCEJ DNI OTWARTE PWSZ W WAŁCZU, KTÓRA ZWRÓCI UWAGĘ MŁODZIEŻY NA OFERTĘ EDUKACYJNĄ UCZELNI. GRA PROJEKTOWANA JEST W FORMIE GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (istnieje koncepcja do rozwinięcia)

Planowana liczba osób w grupie: 3

Koordynator projektu: PRODZIEKAN

Czas wykonania : w czasie dniu otwartych w marcu 2016 r.

004-2015-16-SIM: LOGISTYCZNA GRA PROMOCYJNA TANGRAM TRANSPORTU

PROJEKT OBEJMUJE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGICZNEJ GRY PROMOCYJNEJ DLA MŁODZIEŻY, ODWIEDZAJĄCEJ DNI OTWARTE PWSZ W WAŁCZU, KTÓRA ZWRÓCI UWAGĘ MŁODZIEŻY NA OFERTĘ EDUKACYJNĄ UCZELNI. GRA PROJEKTOWANA JEST W FORMIE GRY PLANSZOWEJ STRATEGICZNEJ (istnieje koncepcja do rozwinięcia)

Planowana liczba osób w grupie: 3

Koordynator projektu: PRODZIEKAN

Czas wykonania : w czasie dniu otwartych w marcu 2016 r.

007-2015-16-SIM: KIERUNKOWE GRY SPOŁECZNOŚCIOWE „PWSZ DLA SPOŁECZNOŚCI”

PROJEKT OBEJMUJE WYTWORZENIE I PRZEPROWADZENIE GIER SPOŁECZNOŚCIOWYCH, SKIEROWANYCH DO NIE-EKSPERTÓW (DZIECI I MŁODZIEŻY) PROMUJĄCE PRACĘ ZESPOŁOWĄ ORAZ ISTOTĘ KIERUNKU STUDIÓW.

Gry powinny mieć charakter „questu” lub procesu oraz angażować grupy do wspólnego działania. Przy okazji powinny promować wizerunek PWSZ w Wałczu oraz specyficzny charakter danego kierunku. Przykładem takiej gry mogą być gry uliczne o charakterze poszukiwania, gry RPG (gry z przyjmowaniem ról) z celem zespołowym.

Planowana liczba osób –  3-5 na każdy z kierunków

Czas wykonania : do marca 2016 r.

Koordynator projektu:  opiekunowie roku/Prodziekan

002-2015-16-SIM: ZNAJOMY ANGIELSKI – PROMOCYJNY KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT OBEJMUJE OPRACOWANIE I WDROŻENIE GRY PROMOCYJNEJ DLA MŁODZIEŻY, ODWIEDZAJĄCEJ DZIEŃ OTWARTY PWSZ W WAŁCZU, KTÓRA ZWRÓCI UWAGĘ MŁODZIEŻY NA OFERTĘ KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO I PROGRAMU ERASMUS+ PWSZ W WAŁCZU (istnieje koncepcja do rozwinięcia)

Planowana liczba osób: 3

Czas wykonania : w czasie dniu otwartych 10 grudnia 2015 r

Koordynator projektu:  koordynator programów międzynarodowych

007-2015-16 (adm/ped/fir/ziip/wf)-SIM: DNI OTWARTE KIERUNKÓW

PROJEKT OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE, ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE IMPREZY PROMOCYJNO-INTEGRACYJNEJ MAJĄCEJ NA CELU ROZPOWSZECHNIENIE WIEDZY O KIERUNKU STUDIÓW I PWSZ W WAŁCZU W ŚRODOWISKU WAŁCZA ORAZ OKOLIC

każdy kierunek przygotowuje własne zamierzenie i realizuje je oddzielnie w wybranych przestrzeniach Uczelni; działanie powinno obejmować aktywności promujące specyfikę kierunku w kontekście studiów wyższych dla młodzieży; mile widziane gry i happeningi;

Planowana liczba osób (organizatorów): do 5 osób na projekt

Czas wykonania : w czasie dniu otwartych 10 grudnia 2015 r.

Koordynator projektu:  Dyrektorzy instytutów i opiekunowie kierunków/Prodziekan

002-2015-16-SIM: ZNAJOMY ANGIELSKI – PROMOCYJNY KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT OBEJMUJE OPRACOWANIE I WDROŻENIE GRY PROMOCYJNEJ DLA MŁODZIEŻY, ODWIEDZAJĄCEJ DZIEŃ OTWARTY PWSZ W WAŁCZU, KTÓRA ZWRÓCI UWAGĘ MŁODZIEŻY NA OFERTĘ KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO I PROGRAMU ERASMUS+ PWSZ W WAŁCZU (istnieje koncepcja do rozwinięcia)

Planowana liczba osób: 3

Czas wykonania : w czasie dniu otwartych 10 grudnia 2015 r

Koordynator projektu:  koordynator programów międzynarodowych

001-2015-16-KOB: STUDENCI  CZYTAJĄ  DZIECIOM

W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym oraz nabywania praktycznych doświadczeń  21.10.2015 r. Studenci z II-go roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu   Pedagogika WiP  przeprowadzili w oddziale dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wałczu zajęcia biblioteczne dla dzieci w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Spotkanie odbyło się pod hasłem  „Studenci czytają dzieciom”. Podczas spotkania w głośnym pięknym czytaniu studenci zaprezentowali dzieciom dwie  bajki : „Czarna owieczka” i „Mała Syrenka”,  układanie z puzzli głównych bohaterów bajek oraz przeprowadzili zajęcia muzyczne i ruchowe z chustą animacyjną

Koordynator projektu: mgr Barbara Komorowska

006-2015-16-SIM: ANKIETA SPEŁNIENIA

W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym oraz nabywania praktycznych doświadczeń  21.10.2015 r. Studenci z II-go roku Państwowej Wyższej Szkoły PROJEKT OBEJMUJE OPRACOWANIE, PRZEPROWADZENIE I OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIETY WŚRÓD STUDENTÓW PIERWSZEGO ROCZNIKA BADAJĄCEJ JAK STUDENCI OCENIAJĄ SWOJE STUDIA W CZASIE PIERWSZEGO SEMESTRU (istnieje koncepcja do rozwinięcia)

Planowana liczba osób: 3

Czas wykonania : do 15 grudnia 2015 r. przeprowadzenie ankiety do 20 grudnia opracowanie wyników

Koordynator projektu:  Prodziekan

009-2015-16-SIM: WYCIECZKA EDUKACYJNO-POZNAWCZA PWSZ W WAŁCZU

PROJEKT DOTYCZY ORGANIZACJI WYCIECZEK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DO PWSZ W WAŁCZU. Spodziewane jest zwiedzanie Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz instytutów. Zwiedzanie Laboratoriów uczelnianych. Integracja ze środowiskiem studenckim oraz uczniów gimnazjów z różnych miejscowości. Uczestnicy: uczennice i uczniowie Gimnazjum Publicznego w Człopie oraz Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu.

Planowana liczba osób: 5

Czas wykonania : od 20 marca 2016 roku do 31 maja 2016 roku

Koordynator projektu:  Prodziekan

002-2015-16-SIM: ZNAJOMY ANGIELSKI – PROMOCYJNY KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT OBEJMUJE OPRACOWANIE I WDROŻENIE GRY PROMOCYJNEJ DLA MŁODZIEŻY, ODWIEDZAJĄCEJ DZIEŃ OTWARTY PWSZ W WAŁCZU, KTÓRA ZWRÓCI UWAGĘ MŁODZIEŻY NA OFERTĘ KSZTAŁCENIA JĘZYKOWEGO I PROGRAMU ERASMUS+ PWSZ W WAŁCZU (istnieje koncepcja do rozwinięcia)

Planowana liczba osób: 3

Czas wykonania : w czasie dniu otwartych 10 grudnia 2015 r.

Koordynator projektu:  koordynator programów międzynarodowych

008-2015-16-SIM: ZIMOWE FERIE ZE STUDENTAMI

PROJEKT DOTYCZY ORGANIZACJI CZASU WOLNEGO DLA DZIECI W WIEKU WCZESNOSZKOLNYM W RAMACH FERII ZIMOWYCH W WAŁECKIM CENTRUM KULTURY. Spodziewane jest zarówno udzielenie pomocy osobom prowadzącym ferie w kontakcie bezpośrednim z dziećmi jak również inicjatywa i kreatywność w planowaniu przedsięwzięć. Atutem będzie (po ukończeniu projektu) zaświadczenie z instytucji oraz zaliczenie projektu do osiągnięć osobistych studenta, podlegających wpisowi do suplementu.

Planowana liczba osób: 5

Czas wykonania : od 1 lutego do 14 lutego 2016 r.

Koordynator projektu:  Marta Kawczyńska (straszy instruktor), Prodziekan