Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

Pracownicy administracji

BIURO REKTORA:

Starszy specjalista ds. administracyjnych:
lic. Joanna Muszyńska

KANCLERZ:

mgr inż. Wojciech Pacholski

KWESTURA:

Starszy specjalista finansowy:
mgr Beata Kowalewska
Specjalista finansowy:
mgr Monika Ławniczek
Starszy specjalista finansowy:
Sabina Mączka
Starszy referent ds. finansowych:
mgr Wioletta Wojczakowska

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY:

Starszy specjalista ds. administracyjnych – Koordynator działu:
mgr inż. Paweł Kominek
Specjalista ds. administracyjnych:
lic. Elżbieta Stefaniak

KADRY:

Starszy specjalista ds. kadr:
lic. Zbigniew Suchoripa

PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH I OBRONY CYWILNEJ:

mgr inż. Stanisław Sokołowski

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM GOSPODARCZYM, SPOŁECZNYM I AKADEMICKIM:

Starszy specjalista ds. projektów i współpracy międzynarodowej – Koordynator działu:
mgr Ilona Malik
Specjalista ds. administracyjnych:
mgr Mateusz Bonin

BIBLIOTEKA:

Bibliotekarz:
mgr Marlena Buderowska

ARCHIWUM:

Starszy specjalista ds. administracyjnych:
mgr Joanna Tutaj

DZIAŁ ORGANIZACJI  KSZTAŁCENIA I SPRAW STUDENCKICH:

Starszy specjalista ds. administracyjnych  – Koordynator działu:
mgr Dorota Dygoń
Starszy specjalista ds. dydaktyki
lic. Danuta Siek
Referent ds. administracyjnych:
Mariola Kłosowska

DZIEKANAT:

Starszy specjalista ds. administracyjnych:
mgr inż. Monika Łukojć
Starszy specjalista ds. administracyjnych:
mgr Agata Wawczak

REGIONALNE CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWE:

Dyrektor :
dr inż. Wojciech Musiał
Referent Techniczny:
Kamil Woźny