Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

Pedagogika opiekuńcza z geragogiką

Studia kształtują zachowania znamionujące wysoki poziom kultury pedagogicznej absolwenta, otwartość na sprawy ludzi starszych znajdujących się w różnej sytuacji życiowej z uwagi na stan zdrowia, sytuację rodzinną, sytuację finansową i itp. Kształtują też postawy życzliwości i dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Rozwijają umiejętności praktyczne w zakresie podejmowania działań profilaktycznych, promocyjnych, aktywizujących, opiekuńczych na rzecz osób starszych, jak również umiejętności współpracy z innymi sektorami w celu systemowego rozwiązywania problemów osób starszych. Absolwent posiada kwalifikacje do pracy z ludźmi starszymi w charakterze opiekunów, terapeutów, doradców, pracowników socjalnych, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi.