Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Absolwent posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych, wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych) lub placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych dla osób niedostosowanych społecznie (młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny)