Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Uzyskanie tytułu licencjata w specjalności: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oznacza uzyskanie podstawowych kwalifikacji zawodowych do podjęcia pracy nauczyciela w różnych formach wychowania przedszkolnego i klasach początkowych w szkołach podstawowych.

Absolwent tej specjalności przygotowany jest do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań szkoły podstawowej w zakresie kształcenia zintegrowanego w edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkola w zakresie wychowania przedszkolnego.

Absolwent tej specjalności nauczycielskiej, przygotowany zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do zawodu nauczyciela, posiada kwalifikacje do pracy z dziećmi w klasach I ? III szkoły podstawowej, w różnych formach i typach placówek wychowania przedszkolnego oraz we wszystkich typach placówek zajmujących się wychowaniem i kształceniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Potencjalne miejsca pracy dla absolwenta to np.:

  • nauczyciel – wychowawca w przedszkolach, szkołach podstawowych klasy 1-3 (pierwszy etap edukacyjny)
  • oświatowe agendy samorządowe
  • środowiskowe Domy Samopomocy
  • świetlica szkolna i środowiskowa
  • ogrody jordanowskie
  • domy kultury
  • rodzinne domy dziecka i zawodowe rodziny zastępcze
  • asystent rodziny w gminie