Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

Nauczycielska z dodatkową specjalnościa korekcja wad postawy

Wybierając tą specjalność absolwent nabywa kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, jak również w instytucjach oświatowych i społecznych powiązanych z szeroko rozumianą kulturą fizyczną.

Oprócz wiedzy i umiejętności pozwalających mu na przeprowadzanie m.in. zajęć z gier zespołowych, gimnastyki, lekkiej atletyki, pływania czy nordic walking wyposażony zostanie w niezbędną wiedzę w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wadom postawy. Posiądzie umiejętność stosowania różnych metod oceny postawy ciała, kompetentnego wypowiadania się na temat korekcji wad postawy i zabiegów kompensacyjnych.

Absolwent posiadać będzie kwalifikacje do prowadzenia różnorodnych zajęć o charakterze prozdrowotnym (np. techniki relaksacyjne, podstawy odnowy biologicznej) jak i gimnastyki korekcyjnej w szkołach oraz placówkach wychowania pozaszkolnego.

W ramach zajęć studenci odbędą również praktyki w wybranych placówkach oświatowych.

Absolwenci otrzymują tytuł licencjata wychowania fizycznego i uzyskują:

  • kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela WF w szkołach podstawowych,
  • uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej