Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

Menedżer projektów europejskich

W ramach specjalności kształceni są specjaliści mogący podjąć pracę zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym na stanowiskach związanych z pozyskiwaniem, realizacją oraz rozliczaniem środków w ramach funduszy unijnych. Absolwenci tej specjalności posiadają niezbędną wiedzę z zakresu prawa konieczną zarówno na etapie aplikacji, wykorzystania jak i rozliczania środków unijnych, w szczególności dotyczącą takich zagadnień jak zamówienia publiczne. Absolwenci tej specjalności potrafią przygotować dokumentację projektową uwzględniającą preliminarz projektów inwestycyjnych. Posiadają umiejętność zarządzania i prowadzenia nadzoru nad realizowanymi projektami, a także znają podstawowe zasady ewaluacji projektów finansowanych z funduszy UE. Studenci i absolwenci wszystkich kierunków studiów, mają możliwość uzyskania kwalifikacji pedagogicznych, uprawniających do nauczania w szkołach wszystkich typów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.