Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

Administrowanie bezpieczeństwem

Administrowanie bezpieczeństwem – stanowi właściwą drogę do zdobycia, względnie uzupełnienia, wiedzy i umiejętności, dla osób, które planują lub już związali swoje życie zawodowe z organami wykonującymi zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policja, służby ratownicze, Żandarmeria Wojskowa i inne). Pozwala to na zdobycie stosownego przygotowania zarówno młodzieży, jak i osobom po 26 roku życia, które chcą się przekwalifikować w kierunku pracy administracyjnej (np. z powodu zakończenia służby wojskowej lub pracy w innych służbach mundurowych).

Na tej specjalności zdobywa się kompetencje odnoszące się do codziennej praktyki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także problematyki stanów nadzwyczajnych, w szczególności zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom o charakterze lokalnym i regionalnym.