Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

Logistyka przemysłowa

Logistyka to dziedzina wiedzy, która bada zjawiska i procesy determinujące przepływ produktów i informacji oraz dostarcza odpowiednich metod i instrumentów kształtowania tego przepływu. Specjalność „logistyka przemysłowa” ma charakter interdyscyplinarny i łączy przygotowanie inżynierskie z określonej dziedziny z przygotowaniem w zakresie zarządzania, ekonomii oraz informatyki, niezbędne dla sterowania procesami przepływu zasobów materialnych zarówno w przedsiębiorstwach jaki pomiędzy przedsiębiorstwami.

Logistyka przemysłowa obejmuje wszystkie czynności, które są związane z zaopatrzeniem procesu produkcji w surowce, półfabrykaty materiały pomocnicze (części zamienne) i eksploatacyjne (paliwa) oraz przekazywaniem półwyrobów i wyrobów gotowych do magazynu zbytu. Techniczne, ekonomiczne i planistyczne aspekty procesu przemieszczania produktów z miejsca wytworzenia do nabywcy są obszarem zainteresowania logistyki dystrybucji.

Przedmiotem studiów w zakresie logistyki produkcji i dystrybucji oprócz wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej są zagadnienia gospodarki zapasami, techniki, organizacja i środki magazynowania, gospodarka opakowaniami i recykling a także transport i spedycja. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentowi na funkcjonowanie w działach zaopatrzenia, zbytu, transportu i spedycji małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych oraz innych organizacji gospodarczych.

Absolwent specjalności: „logistyka przemysłowa” jest specjalistą w zakresie zarządzania logistycznego, organizacji systemów przemysłowych oraz w dziedzinie zarządzania jakością i systemów eksploatacji maszyn i urządzeń. Ceniony będzie wszędzie tam, gdzie należy optymalizować procesy logistyczne oraz tam gdzie należy modernizować istniejące systemy przemysłowe, unowocześniać ich organizację, przekształcać je w nowoczesne, dynamicznie rozwijające się struktury technologiczne i gospodarcze.