Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

 • Polski
Image Alt

Kursy dokształcające

Speaking Well Matura – kurs języka angielskiego do matury ustnej

ZAPISY DO 20 LUTEGO 2018 r.

Kurs odbywa się w soboty w PWSZ w Wałczu, kampus przy ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4, sala nr 2.

Planowane godziny zajęć to soboty w godz. od 12:30 do 15:45 w terminie 3 MARCA do 28 KWIETNIA 2018 r.

Wychodząc naprzeciw potrzebie tegorocznych maturzystów, nasza uczelnia wraz ze Starostwem Powiatowym w Wałczu organizuje niniejszy kurs. Pomijając opłatę rekrutacyjną, która wynosi 80 zł, kurs jest bezpłatny. Co więcej, ponieważ jesteśmy przekonani, że wszyscy absolwenci kursu zdadzą, opłata rekrutacyjna jest równocześnie wpisowym na studia w Wałczu. Oznacza to, że gdy Państwo zdecydują się studiować u nas w Wałczu, to nie będziecie płacić drugi raz. UWAGA: Uczniowie szkół objętych patronatem PWSZ w Wałczu (RCKU w Wałczu), wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 60 zł. Podstawą uznania zniżki patronackiej będzie przedstawiona, aktualna legitymacja uczniowska szkoły patronackiej. Kurs prowadzony będzie przez doświadczonych nauczycieli akademickich.

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Na 30 godzin lekcyjnych zajęć składać się będą ćwiczenia poświęcone na kształtowanie sprawności w zakresie mówienia aby przygotować uczestników do zdawania egzaminu ustnego z języka angielskiego. W ramach zajęć Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach i w domu.

Zapisy odbywają się online, poprzez naszą stronę internetową lub tradycyjnie w Dziekanacie (ul. Wojska Polskiego 99, bud.4 pok.103 ).

Jak zapisać się na kurs?

 • pobierz plik ‚kwestionariusz zapisu’ ze strony KLIKNIJ TUTAJ,
 • wypełnij go dokładnie,
 • dokonaj wpłaty na konto: Bank PKO BP SA 43 1020 4867 0000 1202 0090 5935 tytułem: WELLMATURA2018-NAZWISKO_KANDYDATA-IMIĘ_KANDYDATA, (np: WELLMATURA2018-NOWAK-ZOFIA)
 • prześlij kwestionariusz wraz z skanem dowodu wpłaty na e-mail: dziekanat@pwsz.eu (e-dokument), lub przynieś osobiście te dokumenty do Dzieknatu (ulica Wojska Polskiego 99 78-600 Wałcz , budynek 4, pok.103)
 • staw się w wyznaczonym terminie kursu (3 marca 2018 r. godz. 12:30) i przynieś oryginalne poświadczenie wpłaty.

W razie pytań – kontaktuj się z kierownikiem kursu: marek.siek@pwsz.eu

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kursu jeśli liczebność grupy będzie zbyt mała. 

Dział rekrutacji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

NIEINTENSYWNY KONWERSACYJNY KURS PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA CERTYFIKAT TELC POZIOM B2 „ENGLISH WINTER”

Kurs dokształcający z języka angielskiego

BEZPŁATNY DLA STUDENTÓW PWSZ w WAŁCZU (studia też są u nas bezpłatne bez względu na wiek, kolor skóry i lata doświadczeń – matura jednak wymagana)

I NIEDROGI DLA INNYCH OSÓB

Rekrutacja zakończona (sprawy wyjątkowe rozpatruje kierownik kursu indywidualnie).

Kurs odbywa się w soboty w godzinach 10:00 do 13:15, długość kursu 40 godzin w PWSZ w Wałczu, kampus przy ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4, sala nr 2.

związku z zapotrzebowaniem kurs jest organizowany na poziomie kształcenia językowego: B2 średnio-zaawansowana znajomość języka, pozwalająca swobodną komunikację w języku obcym (kandydaci powinni prezentować co najmniej poziom B1 na starcie);

Dla chętnych, na zakończenie kursu będzie organizowany egzamin na językowy certyfikat uczelniany.

Dla chętnych, organizowane będą sesje egzaminów na Certyfikaty Językowe TELC (wg. zapotrzebowania indywidualnego i indywidualnych płatności).

KURS DLA STUDENTÓW PWSZ W WAŁCZU JEST BEZPŁATNY Kandydatów obowiązuje opłata rekrutacyjna 80 zł.

DLA OSÓB SPOZA UCZELNI – ODPŁATNIE Przy wpłacie jednorazowej kwota wyniesie 200 zł (w przeliczeniu – 5 zł za godzinę). Obowiązuje opłata rekrutacyjna 80 zł.

Jak zapisać się na kurs?

 • pobierz plik ‚kwestionariusz zapisu’ ze strony KLIKNIJ TUTAJ,
 • wypełnij go dokładnie,
 • dokonaj wpłaty na konto: Bank PKO BP SA 43 1020 4867 0000 1202 0090 5935 tytułem: „PNJA2017-nazwisko-imię” (np: PNJA2017-KOWALSKI-JAN)
 • prześlij kwestionariusz wraz z skanem dowodu wpłaty na e-mail: dziekanat@pwsz.eu (e-dokument), lub przynieś osobiście te dokumenty do Dzieknatu (ulica Wojska Polskiego 99 78-600 Wałcz , budynek 4, pok.103)
 • staw się w wyznaczonym terminie kursu i przynieś oryginalne poświadczenie wpłaty.

W razie pytań – kontaktuj się z kierownikiem kursu: marek.siek@pwsz.eu

WYMAGANIA WSTĘPNE:

oczekuje się że kandydat na B2 legitymuje się co najmniej poziomem B1 ( matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym jeżeli wynik średni z części pisemnej z wagą 3 i części ustanej z wagą 1 wynosi 60% lub więcej, wojskowe świadectwa znajomości języka angielskiego (STANAG 6001) co najmniej 2222

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dział rekrutacji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

angielski znasz, pracę masz – Rekrutacja będzie uruchomiona w kwietniu 2018r.

Kurs dokształcający z języka angielskiego

BEZPŁATNY DLA STUDENTÓW PWSZ w WAŁCZU

I NIEDROGI DLA INNYCH OSÓB

Kurs odbywa się w piątki w godzinach 16:00 do 19:15 oraz w soboty w godzinach 10:00 do 15:15, w PWSZ w Wałczu, kampus przy ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4, sala nr 2.

związku z zapotrzebowaniem kurs jest organizowany na poziomie kształcenia językowegoB2 – średnio-zaawansowana znajomość języka, pozwalająca swobodną komunikację w języku obcym (kandydaci powinni prezentować co najmniej poziom A2+ na starcie);

Dla chętnych, na zakończenie kursu będzie organizowany egzamin na językowy certyfikat uczelniany.

Dla chętnych, organizowane będą sesje egzaminów na Certyfikaty Językowe TELC oraz FCE lub CAE.

KURS DLA STUDENTÓW PWSZ W WAŁCZU JEST BEZPŁATNY Kandydatów nielingwistycznych obowiązuje opłata rekrutacyjna 80 zł.

DLA OSÓB SPOZA UCZELNI – ODPŁATNIE BEZ WZGLĘDU NA POZIOM! Przy wpłacie jednorazowej kwota wyniesie 1200 zł (w przeliczeniu – 5 zł za godzinę), a w przypadku wpłat semestralnych kwota wyniesie 630 zł za semestr. Obowiązuje opłata rekrutacyjna 80 zł.

Jak zapisać się na kurs?

 • pobierz plik ‚kwestionariusz zapisu’ ze strony KLIKNIJ TUTAJ,
 • wypełnij go dokładnie,
 • dokonaj wpłaty na konto: Bank PKO BP SA 43 1020 4867 0000 1202 0090 5935 tytułem: „KDJA2016-nazwisko-imię” (np: KDJA2016-KOWALSKI-JAN)
 • prześlij kwestionariusz wraz z skanem dowodu wpłaty na e-mail: dziekanat@pwsz.eu (e-dokument),
 • staw się w wyznaczonym terminie kursu i przynieś oryginalne poświadczenie wpłaty.

WYMAGANIA WSTĘPNE:

O ile poziom A1-A2 nie stawia wymagań wstępnych, o tyle od kandydatów ubiegających się o kurs na poziomie B2 lub C1, wymaga osiągnięcia poprzednich poziomów, czyli oczekuje się że kandydat na B2 legitymuje się co najmniej poziomem A2+, a kandydat na C1 osiągnął poziom B2. Kandydat może przedstawić certyfikaty językowe (np TELC, FCE, itp). Uznaje się również wynik świadectwa maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym jako ekwiwalent B2. Uznaje się też wynik świadectwa maturalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym jako ekwiwalentne poziomowi:

 1. A2+ – jeżeli wynik średni z części pisemnej z wagą 3 i części ustanej z wagą 1 wynosi od 30% do 59%;
 2. B1 – jeżeli wynik średni z części pisemnej z wagą 3 i części ustanej z wagą 1 wynosi 60% lub więcej; Uznaje się wojskowe świadectwa znajomości języka angielskiego (STANAG 6001) jako ekwiwalentne: a) A2+ dla wyniku co najmniej 1111; b) B1 dla wyniku co najmniej 2222; c) B2 dla wyniku co najmniej 3333.

Za potwierdzenie przyjmuje się także świadectwa innych szkół i kursów zawierające określenie uzyskanego poziomu językowego zgodnie z ESOKJ w czterech sprawnościach.W przypadku braku formalnego poświadczenia, dopuszcza się ustalenie wstępnego poziomu języka przez Uczelnię poprzez egzamin wstępny na zasadach językowego certyfikatu uczelnianego. W sprawie egzaminu kandydaci proszeni są o kontakt z kierownikiem kursu marek.siek@pwsz.eu

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dział rekrutacji: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu