Szukaj na stronie:
herb PWSZ

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87   Obserwuj nas

  • Polski
Image Alt

Rekrutacja

Opłata rekrutacyjna

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł.

Kandydaci, którzy złożą podanie w pierwszym terminie rekrutacji są zwolnieni z części opłaty i wynosić ona będzie 30 zł 

Na podstawie podpisanych porozumień zwalnia się z opłaty za przeprowadzenie rekrutacji:

  1. absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku w Kaliszu Pomorskim;
  2. absolwentów Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu;
  3. uczestników Kursu z matematyki w przypadku podjęcia studiów w terminie 2 lat od dnia ukończenia kursu.

Przyjmuje się następujące terminy rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia profilu praktycznego w roku akademickim 2019/2020:

a) termin pierwszy: 22.04.2019 r. do 14.07.2019 r.

b) termin drugi: 15.07.2019 r. do 18.08.2019 r.

c) termin trzeci: 19.08.2019 r. do 26.09.2019 r.

d) termin czwarty: 27.09.2019 r. do 15.11.2019 r. do godz. 14.00.

Rekrutacja na studia I stopnia:

Rekrutacja na studia II stopnia  (magisterskie):

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz opłat administracyjnych na rok akademicki 2019/2020 w PWSZ w Wałczu: