Skład Senatu

SKŁAD SENATU IV KADENCJI PWSZ W WAŁCZU

 • JM Rektor dr Dariusz Skalski
 • Prorektor dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek
 • Prorektor dr inż. Marek Olesiak
 • Kanclerz mgr inż. Jacek Kasiński
 • dr hab. prof. nadzw. Janina Świrko-Pilipczuk
 • dr Maria Sobieszczyk
 • dr Anna Kszak-Krzyżanowska
 • dr inż. Marek Kokot
 • dr Adrian Hałuszko
 • dr Bogdan Wankiewicz
 • dr Magdalena Huber
 • mgr inż. Marek Siek
 • mgr inż. Monika Łukojć
 • Joanna Muszyńska
 • Balik Adrianna
 • Pastusiak Krzysztof
 • Pogrzebska Agnieszka
 • Wojczakowski Kamil