Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania dla uczestników X Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Szansa Rozwoju Regionu nt. „Współczesne wyzwania rynku pracy”:

Karta zgłoszenia (doc)

Oświadczenie autora (doc)

Oświadczenia autora (pdf)

Zasady publikowania w PiZ (docx)

Zasady publikowania w PiZ (pdf)