Konferencje

W 2010 roku rozpoczął się cykl konferencji organizowanych przez PWSZ w Wałczu we współpracy ze Starostwem Powiatu Wałeckiego, drugs Urzędem Miasta Wałcz oraz Uniwersytetem Szczecińskim, page pod nazwą ?Szansa rozwoju regionu?. Zamierzeniem organizatorów było stworzenie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz opracowania wspólnych rozwiązań i ich transferu z nauki do praktyki, click jako wkład w rozwój regionu przez przedstawicieli uczelni, biznesu i samorządów.

Pokłosiem każdej konferencji jest wydanie publikacji, wysoko punktowanej wg listy czasopism MNiSW.