Zasłużeni dla PWSZ

  • medal

Na mocy Uchwały Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej nr 28/2014 z dnia 17.06.2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu może honorować szczególnie zasłużonych pracowników, studentów, absolwentów oraz inne osoby, które przyczyniły się do rozwoju Uczelni albo przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały, poprzez nadanie tytułu "Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu".

Tytuł honorowy "Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu" został nadany następującym osobom:

Rok 2016

prof. dr hab. inż. Jarosławowi Plichcie -  twórcy kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, wieloletniemu nauczycielowi akademickiemu PWSZ w Wałczu 

Rok 2015

Annie Mieczkowskiej - Członkowi Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

dr Bogdanowi Wankiewiczowi - Staroście Wałeckiemu

  • inauguracja012

Rok 2014

pośmiertnie ŚP. Zdzisławowi Tuderkowi - byłemu Burmistrzowi Miasta Wałcza

Bogusławie Towalewskiej - byłej Posłance na Sejm RP, Burmistrzowi Miasta Wałcza

prof. zw. dr hab. Ignacemu Dziedziczakowi - pierwszemu Rektorowi PWSZ w Wałczu

Pawłowi Suskiemu - Posłowi na Sejm RP

  • DSC_4470_na strone