Akredytacje

 

Akredytacja kierunku Finanse i Rachunkowość

11.06.2015 r.

Polska Komisja Akredytacyjna dokonała wizytacji kierunku Finanse i Rachunkowość, który uzyskał ocenę pozytywną.

 

Akredytacja kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

04.09.2014

Polska Komisja Akredytacyjna dokonała wizytacji kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, który uzyskał ocenę pozytywną.

 

Akredytacja kierunku Wychowanie Fizyczne

22.09.2011

Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonała wizytacji kierunku Wychowanie Fizyczne, który uzyskał ocenę pozytywną.

 

Akredytacja kierunku Filologia w zakresie filologii angielskiej i filologii germańskiej

02.07.2009

Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonała wizytacji kierunku Filologia, który uzyskał ocenę pozytywną.

 

Akredytacja kierunku Finanse i Rachunkowość

05.02.2009 r.

Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonała wizytacji kierunku Finanse i Rachunkowość, który uzyskał ocenę pozytywną.