Akademicki Dom Opieki nad Osobami Starszymi

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Przewlekle Chorym IGNIS w ramach wspólnego działania, kierując się potrzebami społecznymi i oczekiwaniami lokalnej społeczności współpracują w zakresie powołania Akademickiego Domu Opieki nad Osobami Starszymi ?ADOOS?.
Siedziba ?ADOOS? ? Wałcz, ul. Wojska Polskiego 99 w kompleksie wałeckiej uczelni PWSZ.
Zadanie główne ?ADOOS? - sprawowanie opieki w przyjaznym środowisku
i zapewnienie komfortu oraz bezpieczeństwa osobom w ?jesieni życia?.
Dom będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych i funkcjonował w oparciu o 3 formy sprawowania opieki: długoterminowej, krótkoterminowej oraz opieki dziennej, łącznie dla ok. 100 osób.
W ramach pobytu podopieczny będzie mógł bezpłatnie:
1.    Uczestniczyć w zajęciach kulturalno-oświatowych,
2.    Uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych,
3.    Korzystać z sali ćwiczeń, kinowej, fizjoterapii, świetlic,
4.    Korzystać z porad lekarskich w ramach gabinetu lekarza rodzinnego,
5.    Korzystać z światłoterapii i muzykoterapii w ?pokoju marzeń?,
6.    Korzystać z groty solnej.
Ponadto, planujemy zorganizować: kaplicę, punkt leczenia ran przewlekłych, pokoje  z łazienkami, kuchnię, salę fizjoterapii wyposażoną w sprzęt rehabilitacyjny.
W naszych działaniach będą nas wspierać studenci w ramach praktyk zawodowych oraz wolontariusze.
Ludzie starsi są częścią naszego środowiska rodzinnego, lokalnego i krajowego. Nie można ich odsuwać poza margines, traktować jak społeczeństwo wykluczone, albowiem w przyszłości nasze dzieci otrzymają prawo nadane przez nas samych na obojętność. Mamy moralny obowiązek zająć się seniorami i dać im możliwość godnego życia. Pozostawiając ich samym sobie wydajemy świadomy wyrok na siebie samych, bowiem za kilkanaście, kilkadziesiąt lat sami będziemy potrzebować wsparcia i opieki. Akademicki Dom Opieki nad Osobami Starszymi będzie dla nas wszystkich szansą na spłatę długu zaciągniętego przed laty za dar życia, wychowania i opiekę. Pewnym jest, że tak, jak się narodziliśmy, tak się zestarzejemy. ADOOS jest projektem społecznego dobra.
Projekt wymaga wielu działań i wsparcia. Liczymy, że przyłączenie się dobroczyńców do naszego przedsięwzięcia w znaczący sposób wpłynie na jego realizację.
Za wszelką pomoc z całego serca dziękujemy. Akademicki Dom Opieki nad Osobami Starszymi będzie naszym wspólnym dziełem.