Studium doskonalenia i kształcenia ustawicznego

Studium umożliwia studentom lub absolwentom uzyskanie kwalifikacji dodatkowych w ramach kursów doskonalących, takich jak przygotowanie pedagogiczne, którego posiadanie jest niezbędnym warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w szkole publicznej do prowadzenia zajęć z przedmiotów, do nauczania których, wiedzę merytoryczną studenci zdobywają lub zdobyli w czasie nauki na wybranym kierunku studiów. W zależności od zapotrzebowania, Studium może organizować również kursy zawodowe i kwalifikacyjne (np. operatorów sprzętu).

Studenci mogą występować z inicjatywą o uruchomienie kursów według ich potrzeb.

Aktualnie organizowane są:

studia podyplomowe
kursy dokształcające
szkolenia

  Egzaminy na certyfikaty językowe telc (the European Language Certificates)

 

 

Zastanawiasz się nad wyborem naszej Uczelni? Przeczytaj ten tekst.