IWBIA-OGLOSZENIA

Ankiety studenckie

Co roku studenci mają możliwość dokonania oceny pracy swoich nauczycieli. Ankiety są anonimowe i prowadzone bez obecności nauczyciela. Daje to możliwość szczerych odpowiedzi.

Wyniki ankiet studenckich za rok 2016/2017 w sprawie oceny nauczycieli 

Ocena programów kształcenia

W dniach 27-30.11.2017 i 11-30.03.2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu została przeprowadzona ankieta dotycząca opinii studentów odnośnie jakości kształcenia i programów kształcenia.  Odpowiedzieli oni na 35 pytań podzielonych na 10 kategorii. Ankieta przeprowadzona była przez studentki I roku w ramach projektu społecznego.

Wyniki listopadowej ankiety studentów w sprawie oceny programów kształcenia (PASWSOP)
Wyniki marcowej ankiety studentów w sprawie oceny programów kształcenia (PASWSOP)

Praktyki studenckie

IWBIA - mgr Józef Górdak

Dokumenty praktyk PWSZ w Wałczu: