Technologie internetowe

Absolwent potrafi stosować technologie internetowe we wspomaganiu zarządzania organizacją. Posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia aplikacji internetowych, treatment wykorzystywania Internetu w wyszukiwaniu i przetwarzaniu informacji, zastosowań Internetu na potrzeby administracji publicznej, przeprowadzania badań marketingowych z wykorzystaniem Internetu, jest przygotowany do efektywnego wykorzystywania wiedzy zawartej w zasobach sieci Internet w procesach decyzyjnych organizacji, potrafi definiować i wskazać przeciwdziałania zagrożeniom społecznym Internetu.

Absolwent tej specjalności może być:

samodzielnym przedsiębiorcą e-biznesu, prowadzącym np. e-sklep, e-usługi, portal korporacyjny, aukcje internetowe,
pracownikiem przedsiębiorstw handlowych, banków, urzędów, itp. gdzie będzie odpowiadać za projektowanie i administrowanie serwisami internetowymi oraz czuwać nad ich bezpieczeństwem
kompetentnym pracownikiem w firmie z branży ISP (Internet Services Providers), gdzie zajmie się konstruowaniem serwisów internetowych, wykorzystujących technologie multimedialne,
pracownikiem odpowiedzialnym za wdrażanie i doskonalenie e-usług w instytucjach publicznych
konsultantem w agencjach konsultingowych i doradzać w zakresie informatycznego wspierania różnorakich działań przedsiębiorstwa, banku, urzędów administracji publicznej i innych organizacji
pracownikiem firm software'owych, przy tworzeniu oprogramowania dla potrzeb e-biznesu i organizacji wirtualnych
projektantem w firmach reklamowych lub konsultingowych, tworzącym multimedialny wizerunek firmy, urzędu oraz udostępniającym go w Internecie.