Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu
Specjalność kształci specjalistów, którzy będą wykorzystywali współczesne narzędzia informatyczne do obsługi i budowy szerokiej klasy informatycznych systemów zarządzania. Kształcenie uzupełnia się zagadnieniami bezpieczeństwa systemów informatycznych, wykorzystania narzędzi informatycznych w ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych oraz zarządzania informacją.
Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach:
kierowniczych i pomocniczych w działach ekonomicznych lub księgowych,
kierowniczych w obszarach: analityk biznesowy, informatyzacja organizacji, polityka bezpieczeństwa danych,
weryfikatora systemów informatycznych/zintegrowanych systemów informatycznych,
w samodzielnym prowadzeniu firmy w obszarze tworzenia i wykorzystywania technologii IT.