Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw

Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw

Specjalność skierowana jest do studentów pragnących zdobyć wiedzę z zakresu praktycznych i teoretycznych aspektów prowadzenia rachunkowości oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa.Program kształcenia w ramach specjalności obejmuje takie przedmioty jak: zarządzanie ryzykiem, podstawy rachunku kosztów, ocenę efektywności inwestycji, wycenę nieruchomości i przedsiębiorstw.

Dobór treści programowych związany jest z faktem, iż na rynku istnieje niemalejące zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w pionach finansowo-księgowych przedsiębiorstw.