Instytut Pedagogiki i Kultury Fizycznej

O Instytucie

Instytut Pedagogiki i Kultury Fizycznej powstał w wyniku połączenia Instytutu Kultury Fizycznej, istniejącego od 2007 roku oraz Instytutu Pedagogiki. Instytut prowadzi dwa kierunki ? Wychowanie Fizyczne oraz Pedagogikę.

W ramach kierunku Wychowanie Fizyczne, studenci są kształceni z myślą o potrzebach szkół, klubów sportowych i służb mundurowych. Jego uruchomienie jest uzasadnione istnieniem bogatej bazy sportowej (głównie w zakresie sportów wodnych) dostępnej w Wałczu, jak też zapotrzebowaniem na wysokiej klasy specjalistów. Również wzrost zainteresowania społeczeństwa aktywnym i zdrowym trybem życia przyczynia się do coraz większej potrzeby kształcenia kadry zawodowej w tym zakresie.

Kierunek Pedagogika przygotowuje studentów do pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, a także ludźmi starszymi, a więc ludźmi w każdym okresie ich życia. Odpowiada w ten sposób na zapotrzebowanie regionu na profesjonalistów nowego typu w zawodzie nauczyciela i pedagoga. Przygotowuje do realizacji trudnych zadań w zmieniającym się świecie ludzkiego życia, akcentując humanistyczny wymiar urządzeń społecznych (instytucji, organizacji, grup społecznych.)

Oferowane kierunki:

  • Pedagogika
  • Wychowanie Fizyczne