Instytut Administracji i Nauk Ekonomicznych

O Instytucie

Instytut Administracji i Nauk Ekonomicznych łączy funkcjonowanie najstarszej jednostki istniejącej od początku powstania Uczelni - ekonomii oraz stosunkowo młodej ? administracji. Nasza kadra dydaktyczna cechuje się bogatym dorobkiem naukowym oraz osiągnięciami w prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami, doświadczeniem w pracy na eksponowanych stanowiskach w administracji publicznej, bankowości, pracach eksperckich na rzecz wielu instytucji biznesu i życia publicznego. Instytut Administracji i Nauk Ekonomicznych współpracuje w swoich działaniach edukacyjnych z Narodowym Bankiem Polskim oraz Związkiem Banków Polskich. Uczestniczymy także w realizacji programu ?Nowoczesne zarządzanie biznesem? wraz z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor, Biurem Informacji Kredytowej, Krajową Izbą Rozliczeniową i Związkiem Banków Polskich. Oferujemy najbardziej dopasowaną do potrzeb rynku liczbę specjalności. Kładziemy nacisk na ideę kształcenia na profilu praktycznym.

 Oferowane kierunki: 

  • Finanse i Rachunkowość
  • Administracja
  • Informatyka w Biznesie i Administracji

 Wymagania stawiane pracom dyplomowym w Instytucie Administracji i Nauk Ekonomicznych (kliknij)