Studenckie Koło Naukowe Neuroekonomii i Neurozarządzania "BRAINSTORM"

Studenckie Koło Naukowe Neuroekonomii i Neurozarządzania "BRAINSTORM" zostało zarejestrowane w dniu 02.03.2017 roku jako Studenckie Koło Naukowe działające przy Instytucie Administracji i Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.

 

Opiekunem koła jest dr Anna Korzeniewska, opiekunem wspierającym mgr Kinga Wierzchowska.
W skład Zarządu Koła Naukowego "BRAINSTORM" wchodzą:
1.Przewodnicząca Zarządu: Regina Mowczan
2.Zastępca Przewodniczącej Zarządu: Krzysztof Prawucki
3.Skarbnik: Sandra Kliszewska
Siedzibą Koła jest Instytut Administracji i Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 99, 78-600 Wałcz. 
Głównymi celami Koła są:
1.Popularyzacja neuroekonomii, neuromarketingu i neurozarządzania.
2.Wdrażanie członków Koła do pracy naukowej.
3.Integracja środowiska uczelnianego.
4.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Koło realizuje swoje cele poprzez rozwijanie zainteresowań i poszerzanie zakresu wiedzy członków Koła z zakresu neuroekonomii, neuromarketingu i neurozarządzania. Może organizować i uczestniczyć w seminariach, konferencjach, debatach, projektach badawczych, projekcjach/prezentacjach, warsztatach itp.
"BRAINSTORM" kreuje i wspiera przedsięwzięcia związane z głównym celem swojej działalności, a także w zakresie wybranych działań prospołecznych, inicjatyw obywatelskich, projektów edukacyjnych itp. Koło prowadzi działalność popularyzującą dorobek naukowy między innymi poprzez udostępnianie i publikowanie swoich prac i badań, współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.
Zapisy do Koła prowadzi Dział Spraw Studenckich PWSZ w Wałczu, Prezes Koła oraz Opiekun Koła.
Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Koła podejmuje Zarząd Koła.
Zapraszamy studentów oraz polskie i zagraniczne ośrodki naukowe do współpracy.
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 STATUT KOŁA
 

Studenckie Koło Pedagogów

Studenckie Koło Pedagogów w PWSZ w Wałczu ma na celu umożliwienie studentom wszechstronnego rozwoju teoretycznego i praktycznego w zakresie pedagogiki. Celem powołania i prowadzenia Kola jest w szczególności:

  • pogłębianie wiedzy i podnoszenie poziomu umiejętności w zakresie wybranych obszarów pedagogiki,
  • rozwój członków Koła dokonujący się poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samorealizacji, kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym,
  • podejmowania wolontariatu oraz różnorodnych działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej.

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Inżynierii Produkcji DIZAJNER ZiIP

Uczelniane Koło Naukowe DIZAJNER jest kontynuacją koła naukowego, które stworzyli absolwenci PWSZ z kierunku ZiIP w Wałczu. Celem głównym koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, wdrażanie nowych pomysłów, kształcenia z zakresu programu Solid Works, gdzie wspólnie z opiekunem koła dr inż. Mariuszem Wojtalikiem tworzymy elementy oraz poddajemy je analizie. Ważnym aspektem jest również doskonalenie umiejętności organizacyjnych i pracy zespołowej. Ponadto mamy możliwość wyprodukowania zamodelowanych elementów poprzez frezarkę numeryczną Victor. Chętni uczestnicy koła naukowego startują w konkursach o tematyce projektowania modeli 3D. Przewodniczącym Uczelnianego Koła Naukowego Dizajner jest Jarosław Domański. Na naszej uczelni mamy również spotkania członków Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ?ProCAx? (http://www.procax.org.pl/), które ściśle współpracuje z kołem naukowym. Głównym celem stowarzyszenia ?ProCax? jest koordynowanie działań na rzecz upowszechniania komputerowych systemów inżynierskich na trzech poziomach: w uczelni wyższej, w szkole średniej oraz w tzw. kształceniu ustawicznym. Różne formy kształcenia ustawicznego winny być intensywnie kierowane do licznej grupy inżynierów i techników, którzy nie mieli wcześniej możliwości zetknięcia się z komputerowym wspomaganiem prac inżynierskich oraz do tych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje z tego zakresu. Za trzy-cztery lata polski technik i inżynier staną na rynku pracy Unii Europejskiej. Jeśli mają być konkurencyjni to dziś musi im pomóc silna organizacja ludzi, rozumiejących i doceniających znaczenie komputerowych systemów inżynierskich w działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Studenckie Koło Naukowe Finansów

SKNF PWSZ w Wałczu ma na celu m.in. rozwijanie zainteresowania wiedzą z zakresu finansów oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, organizowanie seminariów i konferencji oraz udział w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty, uczestnictwo w projektach i badaniach naukowych, czynna i aktywna współpraca z instytucjami zajmującymi się tematyką finansów oraz integrację środowiska studenckiego. Z inicjatywy członków Koła odbywają się spotkania pt. ?Studenci i profesjonaliści?, podczas których praktycy biznesu dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi ze studentami. Corocznie członkowie Koła uczestniczą w atrakcyjnych wyjazdach warsztatowych poświęconych zagadnieniom finansowym.