Egzaminy na certyfikaty językowe

news:
egzaminy telc zostały uznane za egzaminy potwierdzające kwalifikacje do nauczania języków obcych (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli) 

telc - The European Language Certificates - jest systemem egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenia się, nauczania, oceniania Rady Europy: Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment.

NIE OCENIA znajomości reguł gramatycznych ale umiejętność wykorzystania języka do osiągnięcia różnych celów
NIE OCENIA wiedzy na temat języka, ale umiejętność wykorzystania języka do osiągnięcia różnych celów.
NIE OCENIA na postawie ilości popełnionych błędów gramatycznych, ale monitoruje i ocenia skuteczność działania 
DAJE CERTYFIKAT uznawany w administracji, w pracy, na uczelniach i w szkołach (dla pracowników, urzędników, studentów, nauczycieli i uczniów)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu posiada status "Szkoły Sieci telc" co upoważnia ją do organizowania kształcenia i egzaminów na certyfikaty TELC. Egzaminy przeprowadza na terenie PWSZ w Wałczu, Biuro telc przy Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego - reprezentant i Instytucja Partnerska telc GmbH Frankfurt dysponująca ogólnopolską siecią Centrów Egzaminacyjnych oraz Licencjonowanych Ośrodków.

W kontekście jednoczącej się Europy udokumentowana znajomość języków obcych jest kluczem do sukcesów międzynarodowych zarówno na poziomie zawodowym, jak i w życiu codziennym. Praktyczna znajomość języka obcego pozwala zrozumieć i docenić inne narodowości, szczególnie poprzez możliwość osobistego zapoznania się z ich kulturą i światopoglądem. Od 40 lat telc tworzy egzaminy językowe nastawione na wysoką aktywność życiową każdego dnia. Sprawdzają one kompetencje językowe przydatne w życiu codziennym i zawodowym. telc, jako system egzaminów językowych stworzony w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, gwarantuje że egzaminy telc są w pełni porównywalne, zarówno między sobą jak między językami, a także między innymi systemami egzaminów (np. FCE odpowiada telc B2 English).

Niekwestionowaną zaletą tych egzaminów jest fakt, że kładą nacisk na zdolności komunikacyjne kandydata - sprawdzona zostaje jego umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego a nie zawiłości gramatyki. Terminy egzaminów dostosowywane są do indywidualnych potrzeb kandydatów (wystarczy 6 tygodni wcześniej zamówić termin). Dodatkowym atutem jest krótki czas oczekiwania na wyniki (ok miesiąca) i zasięg (aż 3000 centrów egzaminacyjnych w 20 krajach)

Certyfikaty obejmują języki: angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski, polski, holenderski.
Dostępnych jest 6 poziomów : A1, A2, B1, B2, C1, C2
Prowadzone są różne egzaminy :
dla dzieci, młodzieży lub dorosłych.
Oprócz egzaminów z zakresu ogólnej znajomości języka stworzone zostały również egzaminy specjalistyczne – businessowy, turystyczno-hotelarski i techniczny. Wyjątkową nowością jest egzamin "A1Junior" dla dzieci lat 10-12.

telc został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH – obecnie telc GmbH) będącą członkiem ALTE - Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej i wraz z innymi prestiżowymi organizacjami jak np. Goethe Instytut, University of Cambridge ESOL Examinations czy Alliance Française ustanawiają standardy charakteryzujące najlepsze egzaminy językowe w Europie.

Zarówno Common European Framework of Reference jak i ALTE wyróżniają 6 poziomów znajomości języka: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Zaletą systemu egzaminów językowych telc jest ich porównywalność. Oznacza to iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin B1 z języka francuskiego, czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna.

Certyfikaty można uzyskać z następujących języków: niemieckiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, holenderskiego, rosyjskiego, czeskiego i tureckiego na różnych poziomach od A1 do B2. W Polsce najbardziej popularny jest egzamin z języka angielskiego, następnie niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego i portugalskiego.

Drugą istotną cechą certyfikatów telc, obok charakteru ogólnoeuropejskiego, jest ich specyficzne ukierunkowanie, bardzo różne od tradycyjnego rozumienia znajomości języka obcego. W certyfikatach telc, nie chodzi bowiem o wytrwałe ćwiczenie reguł gramatycznych,a o wyrobienie kompetencji komunikacyjnych, tak potrzebnych w kontaktach prywatnych czy zawodowych. Dlatego certyfikaty telc adresowane są nie do lingwistów, lecz do np. inżynierów, techników, urzędników, lekarzy, prawników, ekonomistów, a także studentów kierunków nielingwistycznych, i do szerokiego grona młodzieży, która nie chce pozostać w tyle za swoimi rówieśnikami z Unii Europejskiej. Przygotowując się do egzaminów telc ważnym elementem nauczania języka obcego jest także poznanie cech i zachowań charakterystycznych dla kultury danego kraju i zdobycie praktycznych umiejętności poruszania się i życia w tym kraju.

Przygotowanie do certyfikatu telc pomaga zdobyć umiejętności nie tylko językowe, lecz także życiowe, które można wykorzystać starając się zdobyć pracę, a późnej także wykonując swoje obowiązki. Można zdobyć wiedzę w jaki sposób dawać sobie radę w poszczególnych sytuacjach zawodowych wykorzystując język obcy.

Czym różnią się certyfikaty telc od np. First Certiticate czy DELF. Po pierwsze certyfikaty językowe w systemie telc są identyczne dla wszystkich języków. Także zasady egzaminowania są wspólne dla wszystkich dwudziestu krajów uczestniczących w tym programie. Jeśli więc ktoś zda w Rzymie egzamin na certyfikat z języka holenderskiego uzyskując ocenę dobrą, a ktoś inny zda w Sztokholmie egzamin na certyfikat z języka francuskiego na ocenę dobrą, to obie oceny są w pełni porównywalne, gdyż wszystkie certyfikaty telc opierają się na identycznym poziomie wymagań i dają - niezależnie od języka - identyczny zakres sprawności językowych .

Dzięki Europejskiemu Systemowi Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference) można teraz porównać egzaminy przygotowywane przez różne instytucje i tak egzamin FCE organizowany przez UCLES (University of Cambridge Local Examinations Syndicate) odpowiada poziomowi B2 tak jak egzamin telc B2 adVantage. Francuskie egzaminy DELF stosują nowe nazewnictwo również w oparciu o CEFR. W Polsce podchodzi rocznie ok. 10 tysięcy osób do egzaminów telc.

UZNAWALNOŚĆ CERTYFIKATÓW telc

Z dniem 1 września 2017 r., egzaminy telc zostały uznane za egzaminy potwierdzające kwalifikacje do nauczania języków obcych (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli). telc certificate przydają się także urzędnikom do dokumentowania rozwoju w służbie cywilnej RP (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.05.2003r. (Dz.U. Nr 96, Poz. 875) wraz z późniejszymi zmianami), kandydatom na uczelnie zagraniczne i polskie, czy doktorantom lub nauczycielom dokumentującym znajomość języka obcego. Egzaminy telc uznawane są w wielu krajach europejskich. Np. w Niemczech certyfikaty z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego uznawane są jako egzaminy wstępne do wielu kolegiów i uniwersytetów. Akredytowane Certyfikaty telc m.in. przez : Francuskie Izby Handlowe (CEL). instytucje rządowe na Węgrzech we Włoszech Zertifikat Deutsch przez oficjalne instytucje państwowe Izyby Przemysłowo-Handlowe w Niemczech certyfikat telc (niemiecki) oficjalnie akceptowany przy uzyskaniu niemieckiego obywatelstwa w Hiszpanii egzaminy telc są częścią państwowego systemu szkolnictwa w Republice Słowackiej certyfikaty telc są wymagane przy zatrudnieniu w wielu przedsiębiorstwach międzynarodowych. Tutaj znajdziesz informacje na temat oferowanych poziomów i języków

telc w pytaniach

Z jakich języków można zdawać egzamin telc?
Certyfikaty można uzyskać z wielu języków: arabskiego, angielskiego, czeskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego i włoskiego na różnych poziomach: od A1 - podstawowy do C2 - biegły. Zaletą systemu egzaminów językowych telc jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka francuskiego, czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna. Wszystkie egzaminy na danym poziomie mają taką samą strukturę.

Co testują egzaminy telc?
Egzaminy telc testują praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języków obcych np. umiejętność czytania umiejętność słuchania umiejętność napisania listu umiejętność opowiadania umiejętność prowadzenia rozmowy umiejętność przekonania drugiej osoby.

Z jakich części składa się egzamin telc?
Zasadniczo egzamin telc składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka. Struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest identyczna dla wszystkich języków i wygląda następująco: Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać. Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji, lub osoby prywatnej. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami. Część ustna składa się z trzech zadań, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

Czym różni się egzamin telc – School (telc dla Szkół) od innych egzaminów?
Egzaminy telc z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego oferowane są także w wersji dla uczniów. Struktura egzaminu jest identyczna jak wszystkich egzaminów na danym poziomie A1, A2, B1,czy B2 - jedynie tematy i zadania dopasowane są bardziej do potrzeb i zainteresowań młodzieży w wieku 12- 17 lat. Szkoły zwłaszcza, mogą wiele skorzystać z egzaminów telc. W przyszłości młodzi ludzie znajdą się na rynku pracy także za granicą, wtedy muszą uzyskać dodatkowe potwierdzenie swoich umiejętności językowych z certyfikatami, które są uznawane w całej Europie.

Czy certyfikat telc przyda się w pracy?
Posługiwanie się językami obcymi w miejscu pracy oraz poza nim staje się coraz ważniejsze. Dlatego telc oferuje wersje "biznesowe" egzaminów już od poziomu B1 (średnio zaawansowany). Wersje te są zorientowane na życie zawodowe kandydatów i umiejętności językowe potrzebne w pracy. Przygotowanie do takiego certyfikatu telc pomaga zdobyć umiejętności językowe a nawet życiowe, które można wykorzystać starając się zdobyć pracę, a późnej także wykonując swoje obowiązki. Zdobywamy wiedzę w jaki sposób dawać sobie radę w poszczególnych sytuacjach zawodowych wykorzystując język obcy. Jeśli pomyślimy o zdobyciu umiejętności posługiwania się mniej popularnym językiem, nasze szanse na rynku pracy znacznie wzrosną, gdyż inni nie będą posiadać takich kwalifikacji.

Czy można się samodzielnie przygotować do egzaminów telc?
Oczywiście że tak. Egzaminy telc nie wymagają jakichkolwiek specjalistycznych kursów. Wystarczy umieć.

Gdzie można uczęszczać na kurs przygotowujący do egzaminów językowych?
W chwili obecnej kursy organizowane są w polskich Centrach i Ośrodkach Egzaminacyjnych na terenie całego kraju oraz przez Partnerów telc - np: Państwową Wyższą szkołę Zawodową w Wałczu. Ale - uczęszczając na jakikolwiek kurs organizowany przez kogokolwiek, który prowadzi nauczanie języków obcych najnowszymi metodami skierowanymi na komunikację praktyczną, można zdobyć wiedzę, która umożliwi zdanie egzaminów telc. Kurs taki powinien między innymi wykorzystywać komunikatywne, zadaniowe podejście do nauczania, stawiać na autonomię uczącego, zawierać ćwiczenia wszystkich kompetencji tzn. czytania i słuchania ze zrozumieniem, posługiwania się językiem obcym w mowie i na piśmie, jednocześnie uwzględniając kompetencje ogólne uczącego się takie jak wiedza, umiejętności, czy uwarunkowania osobowościowe.

Kiedy i gdzie mogę zdać egzamin telc?
Należy zgłosić się do Centrum lub Ośrodka Egzaminacyjnego najpóźniej 6 tygodni przed egzaminem chyba, że chce się uczestniczyć w kursach przygotowawczych. Nie ma centralnej bazy terminów egzaminów, bo jest ich wiele. Terminy egzaminów ustalają Centra i Ośrodki Egzaminacyjne indywidualnie. Chcąc przystąpić do egzaminu należy skontaktować się bezpośrednio z wybranym przez siebie Centrum czy Ośrodkiem Egzaminacyjnym z listy telc a w razie kłopotów pisz do nas (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) lub bezpośrednio do telc Polska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), a postaramy się pomóc.Na czym polega test na certyfikat? Aby się zorientować wystarczy rozwiązać test modelowy

Certyfikat telc otwiera nowe drzwi do lepszej pracy, do dobrej uczelni, także drzwi w życiu codziennym do szerszego i głębszego poznawania świata.