Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Przebudowa i remont pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne – budżet Państwa

  /  Przebudowa i remont pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne – budżet Państwa

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DOTACJI CELOWEJ
Nazwa zadania: Przebudowa i remont pokoszarowego budynku przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu z przeznaczeniem na laboratorium dydaktyczne
Wartość dofinansowania: 754 817,18 zł
Całkowity koszt inwestycji: 8 123 901,57 zł
Krótki opis projektu:

OPIS ZADANIA:
Celem realizacji zadania jest remont części budynku nr 3 znajdującego się w kompleksie byłych koszar wojskowych przy ul. Wojska Polskiego 99 w Wałczu (planuje się remont 3 kondygnacji spośród 5 jakie liczy budynek), montaż windy dla osób niepełnosprawnych oraz remont i przystosowanie sal, pracowni i laboratoriów praktycznej nauki, zagospodarowanie najbliższego otoczenia budynku, a także zakup sprzętu i urządzeń do pracowni i laboratoriów praktycznej nauki na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Informatyka w Biznesie i Administracji, Informatyka, Bezpieczeństwo, Inżynierii przemysłu 4.0 oraz Zarządzania.
Cele szczegółowe zadania:
• zwiększenie poziomu kształcenia praktycznego na kierunkach;
• zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych i społecznych absolwentów szkół zawodowych;
• dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego rynku pracy;
• zwiększenie umiejętności kształtowania ścieżek kariery zawodowej przez studentów;
• wzmocnienie bazy szkoleniowej uczelni.
Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu jakości poziomu edukacji w regionie. Zadanie również nakierowane jest na zniwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi. Poprzez projekt realizowane będą działania zwiększające procesy usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych. Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju, przyczyni się do wzmocnienia poczucia własnej wartości wśród studentów PWSZ.
Poprzez realizację zadania wykształcą się kadry zarządzające, informatycy – specjaliści i inżynierowie o wysokich kwalifikacjach.
Zadanie przyczyni się w sposób bezpośredni do obniżenia bezrobocia dając możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.