Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

  • Polski
Image Alt

Płace i kadry

  /  Płace i kadry

Specjalność jest adresowana do osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności w obszarze płac i kadr. W procesie kształcenia szczególny nacisk kładzie się na umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagradzania pracowników, dokumentacji kadrowej, rozliczeń z ZUS oraz wykorzystania systemów kadrowo-płacowych, a ponadto na zagadnienia dotyczące rekrutacji pracowników oraz ich rozwoju zawodowego. Zdobyta wiedza pozwala absolwentom na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi aspektami funkcjonowania pracodawców w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych.
Dobór treści programowych związany jest z faktem, iż na rynku istnieje niemalejące zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę niezbędną do podjęcia pracy w pionach kadrowo-płacowych. Wiedza zdobyta w trakcie studiów jest użyteczna w praktyce zawodowej specjalistów z obszaru kadr i płac, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą chcących samodzielnie prowadzić zagadnienia kadrowo-płacowe.

Przedmioty specjalnościowe:

  • Prawo pracy
  • Dokumentacja pracownicza
  • Czas pracy
  • Ubezpieczenia w systemie płac
  • Wynagrodzenia
  • Rekrutacja i selekcja pracowników
  • Planowanie rozwoju zawodowego pracowników