Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Modernizacja sali gimnastycznej i budowa obiektów lekkoatletycznych

  /  Modernizacja sali gimnastycznej i budowa obiektów lekkoatletycznych

 

 

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki dotację celową na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja sali gimnastycznej i budowa obiektów lekkoatletycznych”.
Umowa dotacyjna została podpisana 21 czerwca 2022 r.
Wysokość dotacji celowej ze środków budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe i nauka, przyznanej przez Ministra Edukacji i Nauki na projekt pn. „Modernizacja sali gimnastycznej i budowa obiektów lekkoatletycznych” wynosi 3 000 000,00 zł, a całkowity koszt inwestycji: 7 160 022,28 zł.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego i termicznego sali sportowej, przystosowanie do obowiązujących przepisów oraz rozszerzenie zakresu użytkowania obiektu.

W ramach inwestycji wykonana zostanie:
1) modernizacja oraz rozbudowa i przebudowa sali sportowej obejmująca roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, demontaż istniejącej instalacji c.o. i elektrycznej wraz z nieestetycznym i energochłonnym oświetleniem, likwidację istniejącej wentylacji sali sportowej, wykonanie termoizolacji budynku z wymianą stolarki okienno-drzwiowej oraz wymianą i dociepleniem pokrycia dachu, przebudowę układu wewnętrznego budynku, wykonanie nowych instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i elektrycznej wraz z oświetleniem, wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego, zabezpieczenie (malowanie) przeciwogniowe całej stalowej konstrukcji hali sportowej, prace wykończeniowe, montaż profesjonalnej podłogi sportowej, zagospodarowanie terenu przyległego – wykonanie nowych opasek z kostki betonowej wraz z odtworzeniem istniejących trawników;
2) budowa urządzeń lekkoatletycznych: bieżnia LA, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą;
3) budowa terenowych urządzeń sportowych: modernizacja ścianki wspinaczkowej, boisko do piłki siatkowej plażowej, plac zabaw „Małpi gaj”, budowa szachownicy plenerowej, wiaty oraz ławki dla zawodników.