Szukaj na stronie:

Witamy     Tel.:+48 67 250 01 87    OBSERWUJ NAS

Image Alt

Modernizacja sali gimnastycznej i budowa obiektów lekkoatletycznych na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu ze środków Państwowego Funduszu Celowego

  /  Modernizacja sali gimnastycznej i budowa obiektów lekkoatletycznych na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu ze środków Państwowego Funduszu Celowego

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
Nazwa funduszu: FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
Nazwa projektu: Modernizacja sali gimnastycznej i budowa obiektów lekkoatletycznych na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu
Wartość dofinansowania: 1 101 500 zł
Całkowity koszt inwestycji: 3 338 388 zł
Krótki opis projektu:
Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego i termicznego sali sportowej, przystosowanie do obowiązujących przepisów oraz rozszerzenie zakresu użytkowania obiektu.

Projekt obejmuje 3 zadania inwestycyjne zlokalizowane w kampusie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu:
I. Modernizację oraz przebudowę i rozbudowę sali sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu zlokalizowanej w kompleksie uczelni przy ul. Wojska Polskiego 99.
II. Budowę rządzeń lekkoatletycznych w kompleksie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 99.
III. Budowę urządzeń terenowych w kompleksie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego 99.

Grupą docelową są studenci i zawodnicy zrzeszeni w Klubie Uczelnianym PWSZ w Wałczu.

W ramach projektu wykonana zostanie:
1) modernizacja oraz rozbudowa i przebudowa sali sportowej obejmująca roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe, demontaż istniejącej instalacji c.o. i elektrycznej wraz z nieestetycznym i energochłonnym oświetleniem, likwidację istniejącej wentylacji sali sportowej, wykonanie termoizolacji budynku z wymianą stolarki okienno-drzwiowej oraz wymianą i dociepleniem pokrycia dachu, przebudowę układu wewnętrznego budynku, wykonanie nowych instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji i elektrycznej wraz z oświetleniem, wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego, zabezpieczenie (malowanie) przeciwogniowe całej stalowej konstrukcji hali sportowej, prace wykończeniowe, montaż dwóch kotar odgradzających sektory oraz montaż w podłodze tulei do słupków do siatkówki, zagospodarowanie terenu przyległego – wykonanie nowych opasek z kostki betonowej wraz z odtworzeniem istniejących trawników, a także wyposażenie obiektu w 2 kotary o napędzie elektrycznym odgradzającym place gry.

2) budowa urządzeń lekkoatletycznych: bieżnia LA, skocznia w dal, rzutnia do pchnięcia kulą;

3) budowa terenowych urządzeń sportowych: modernizacja ścianki wspinaczkowej, boisko do piłki siatkowej plażowej, plac zabaw „Małpi gaj”, budowa szachownicy plenerowej, wiaty oraz ławki dla zawodników.